Město by se mohlo stát jedním z hlavních center turistického regionu Orlicko – Kladsko. V současné době totiž zpracovává projekt na výstavbu moderního multifunkčního zařízení, které by poskytlo zázemí orlicko-kladskému managementu. Dále by plnilo informační funkci pro turisty i podnikatele v cestovním ruchu. Tím by došlo k výraznému posílení cestovního ruchu v regionu.

Soutěž o nejlepší návrh stavby byla vyhlášena již na jaře. Vyhrál ji brněnský projekční ateliér. Celkem bylo přihlášeno šest projektů. Předpokládaná cena realizace projektu by podle starosty Tomáše Kalouse byla 80 milionů korun. Proto se město bude ucházet o dotaci EU z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.

Žamberk: česko–polské centrum

„V současné době se zpracovává projekt, v září by mělo proběhnout územní řízení, na přelomu roku potom stavební řízení. Chceme, aby bylo vše ´v mašličkách´, až bude dotační program vyhlášen,“ informoval Deník starosta. Orlicko-kladská spolupráce má v regionu více než patnáctiletou tradici. „Z naší strany je zaštiťována Sdružením obcí Orlicko, z druhé strany Powiatem Klodzkim. Realizují se společné přeshraniční projekty, konference na obou stranách hranice. Spolupráce by v tomto zařízení získala hmotné zázemí,“ upřesnil Tomáš Kalous a pokračoval: „Zároveň by zde měly být výstavní prostory k prezentacím zaměřeným na život v česko-polském pohraničí a něco jako multimediální uzel, který by virtuálně obyvatelům i návštěvníkům přiblížil orlicko-kladský region.“ Díky němu by i v těch nejmenších obcích na obou stranách hranice měli mít lidé „on-line“ přehled o turistických atraktivitách a dění v regionu.

Vypsání dotačního programu se očekává na přelomu roku. Starosta Tomáš Kalous však předpokládá, že by dotace Evropské unie mohla pokrýt až 85 procent nákladů, zbytek by financovalo město, případně za podpory Pardubického kraje. Zařízení by mělo vyrůst v prostoru vedle kostela, tedy téměř v centru měst.