Přihlašované projekty musejí být zaměřené na proměny veřejných prostorů a založené na optimálním uspořádání automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Žamberk se účastní s projektem „Rekonstrukce lávky U Stodol“ realizovaným firmou Agrostav Ústí nad Orlicí v roce 2004 za 335 tisíc korun s podporou státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 226 tisíc korun.

V úterý si žamberský projekt přijela prohlédnout hodnoticí komise. Ta posoudí jeho přínos pro zvýšení bezpečnosti provozu, komplexnost řešení dopravy, jeho inovativnost a originalitu i celkovou kvalitu veřejného prostoru. Zklidňováním dopravy se rozumí souhrn opatření a nástrojů sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazené automobilové dopravy. Mezi důvody zklidňování patří: aby se automobilová doprava přizpůsobila prostředí sídla a nebyla nadřazována ostatním druhům dopravy, aby se zvýšila bezpečnost ohroženějších skupin, dopravní zátěž komunikací se snížila na únosnou míru a doprava přestala být preferovanou funkcí ulice. Výsledky budou známy 20. září.