VYBRAT REGION
Zavřít mapu

ŽAMBERK: Město vede Petr Andrle

Žamberk - Odvolaný starosta Žamberka Tomáš Kalous trvá na tom, že usnesení přijímaly pouze samosprávné orgány města.

18.9.2008 3
SDÍLEJ:

Tomáš Kalous (vlevo) při Dni s Deníkem v Žamberku.Foto: DENÍK/David Chládek

Město označované často za „bránu do Orlických hor“, je od úterního podvečera bez starosty. Jak již Deník ve svém včerejším vydání informoval, městské zastupitelstvo na svém zasedání nejvyššího radního Tomáše Kalouse odvolalo z funkce.

Volby na konci září

„Obhajovací řeč“, kterou Tomáš Kalous pronesl, podle některých vyjádření část zastupitelstva spíše ještě více popudila. Hlasování o odvolání z funkce pak dopadlo pro žamberského starostu špatně. Dvanáct zastupitelů ho „poslalo ke dnu“, jen pět bylo proti, dva se zdrželi a dva chyběli. K odvolání vedlo nejen kritizované protěžování tajemníka městského úřadu Ivana Prchala, ale také nezvládnutí ožehavého problému prodeje městských bytů či otázka financování nedávných hudebních festivalů, které se v Žamberku konaly.

Za snůšku pravd, polopravd a nepravd označil projev Tomáše Kalouse bývalý starosta Žamberka a člen zastupitelstva Miloslav Chvátil. „Nikdo s panem Kalousem nepolemizoval, v tu chvíli to ani nemělo smysl,“ prohlásil. Jak dodal, Tomáš Kalous, který byl ve funkci starosty bezmála šest let, se po hlasování, které ho sesadilo z pozice nejvyššího radního, omluvil a opustil sál. Jeho dočasným zastupováním byl pověřen první místostarosta Petr Andrle. Na 30. září pak má být svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, které bude volit nové vedení města. K jednání o tom, kdo by se měl stát novým starostou a jak by mělo napříště vedení města vypadat, se mají sejít žamberští zastupitelé v pondělí 22. září.

Odvolaný starosta se v úterý večer nechtěl pro Deník k celé situaci vyjádřit, podrobnější vyjádření jsme tak získali včera dopoledne. „Můžete nashromáždit čtyři tuny argumentů, když se ale objektivně změní poměr sil v zastupitelstvu ve váš neprospěch, argumenty už nikoho nezajímají. A právě taková situace v úterý odpoledne v zastupitelstvu byla. Trvám na tom, že všechna usnesení byla přijata kolektivními samosprávnými orgány města. Mám pocit, že některým lidem spíš vadila skutečnost, že jsme si s tajemníkem rozuměli a dobře spolupracovali,“ uvedl Tomáš Kalous. Jak dodal, zůstává nadále zastupitelem, o tom, jak bude vypadat nové vedení Žamberku pak rozhodnou především ti, kdo ho odvolali z funkce.


„S tajemníkem městského úřadu Ivanem Prchalem jsme si dobře rozuměli a dobře spolupracovali, což třeba v každém městě nebývá. Rozhodně ale město nevedl, nešéfoval mu,“ tvrdí dnes již bývalý starosta Žamberka Tomáš Kalous. „Naše spolupráce se podle mě odrážela i v tom, že celý úřad byl pro samosprávu velmi dobrou servisní organizací. I přesto to někomu zřejmě vadilo,“ doplňuje. „Na své obhajobě rozhodně trvám. Odmítám formulace, které ji označují za nějakou snůšku pravd, polopravd a lží,“ uvedl (svou řeč také poskytl Orlickému deníku a můžete ji v plném znění najít na našich webových stránkách). „Poměr sil se v zastupitelstvu změnil, jednání o novém uspořádání vedení města se zřejmě osobně účastnit nebudu. Nově vytvořená skupina lidí v zastupitelstvu, jež mě odvolala a ve které jsou zastupitelé za ODS, KSČM i další, bude mít opět zřejmě hlavní slovo,“ uzavřel Tomáš Kalous.

Plné znění „obhajovací řeči“ odvolaného starosty Žamberka Tomáše Kalouse


Vážení spoluobčané,
na podzim roku 2002 jsem se z Vaší vůle stal starostou města.
Bezprostředně po mém nástupu na radnici šetřila Policie České republiky zmizení kolekce zlatých mincí z trezoru, od kterého měl klíče pouze můj předchůdce. V téže době se zjistilo, že také chybí svazek kroniky města, který byl o něco později nalezen pod postelí v jedné domácnosti v obci Helvíkovice.
O několik týdnů později jsme byli nuceni vrátit dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1,3 mil Kč, protože bývalé vedení města závažným způsobem porušilo podmínky přidělení dotace. O nevrácení další dotace v objemu zhruba 10 mil. Kč jsme museli bojovat s Ministerstvem financí. Pamatuji se, že po půlroce nekonečného odvolávání se, zaplatilo město v uvozovkách jen asi 100 tis. Kč pokuty, za částečné porušení podmínek dotace.
Nastoupil jsem v době, kdy spisová a archivní služba byla v rozvratu, lidově řečeno: nepořádek v papírech, což zejména potvrzuje protokol o předání funkce tajemníka z roku 2001 a zápis ze šetření provedeného Státním oblastním archivem. Jen pro představu, odměny rozděloval starosta sám, bez usnesení Rady města.
Byla to doba, kdy ještě zdaleka neodezněla bolest občanů z dopadů druhé ničivé povodně a hořkost z toho, že jejich představitelé neudělali nic alespoň pro zmírnění škod. Vždycky si přitom vzpomenu na vyprávění Jiřího Vencla, který se byl tenkrát v těch pohnutých dnech zeptat na radnici, jaká se mají přijmout opatření a dostalo se mu odpovědi, že vše je pod kontrolou. Nebylo. Snad kromě později vyplacených odměn.
Koncem onoho roku 2002 také městem doslova hýbala kauza Komerio. Kdo už zapomněl, připomínám, že vedení města bez předchozího souhlasu Zastupitelstva města půjčilo brokerské firmě Komerio částku 10 mil. Kč, z níž se městu dodnes nevrátilo 5,5 mil. Kč na jistině, o úrocích ani nemluvě. Ve snaze zachránit situaci vedení města následně dojednalo postoupení pohledávky za firmou Komerio na dvě zcela nemajetné fyzické osoby, z nichž jedna z nich se v současné době ne neúspěšně domáhá určení neplatnosti právního úkonu postoupení. Byl to úmysl, nebo trestuhodná nedbalost? Kdo ví?
Z probíhajících investic jsme převzali toliko nástavbu penzionu a dokončovala se rekonstrukce Městského úřadu, kterou si v podstatě řídil pan tajemník. Žádné plány do budoucna, žádné rozpracované projekty s výjimkou zaprášeného papírového modelu nové tržnice, který se válel na skříni stavebního úřadu. Územní plán jsem nalezl ošuntělý, potrhaný a s těžko rozeznatelnými, pastelkami vyvedenými barvami jednotlivých územních ploch. V porovnání s okolními srovnatelnými městy, která v té době již měla své územní plány v digitální podobě s interaktivními přístupy a aplikacemi, to našemu městu s přívlastkem „malý okres“ na důstojnosti zrovna nepřidávalo. Město se nehýbalo kupředu. Město se nerozvíjelo.
Vážení spoluobčané,
jsem-li nyní nucen, na základě návrhu části zastupitelů, kteří se rozhodli vyvolat hlasování o nedůvěře k mé osobě, složit své účty, rád a bez váhání tak učiním.
Proti nepořádkům s mincemi a kronikou města stavím fakt, že za mého úřadování nebylo nic ukradeno ani zašantročeno. Majetek města je průběžně evidován a kontrolován. Své tvrzení mohu doložit zápisy Hlavní inventarizační komise, která nikdy nezjistila žádné ztráty ani pochybení. Na rozdíl od doby před rokem 2002 se začalo také se systematickou evidencí nemovitostí.
Za dobu šesti let jsme nebyli nuceni vrátit žádnou z námi dojednaných dotací. Ani jedna z uskutečněných kontrol, ať již ze strany Finančního úřadu v Žamberku nebo Ústí nad Orlicí, které v dotacích zastupují stát, ani kontroly jiných resortních ministerstev, kontroly provedené Krajským úřadem Pardubického kraje nebo jinými subjekty, nikdy nezjistily žádný závažný problém, který by mohl město uvést do stavu finanční nejistoty. Také všechny přezkumy hospodaření ať již od externích auditorů nebo ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje byly vždy bez výhrad.
Málokdo ví, že se tragická situace ve spisové a archivní službě změnila natolik, že už v roce 2006 mohl Státní oblastní archiv ve svém kontrolním nálezu konstatovat pronikavé zlepšení. Potvrzením správného vývoje je také skutečnost, že v loňském roce Městský úřad získal ISO kvality v oblasti bezpečnosti nakládání s informacemi, které jsme nedávno před certifikační agenturou obhájili.
Pokud jde o zmíněné povodně, považuji za naprosto nejpodstatnější pozitivum to, že se podařilo obnovit důvěru lidí, bydlících v blízkosti Divoké Orlice v radnici a její vedení. Lidé se přesvědčili, že starosta a jeho týmy: Povodňová komise obce s rozšířenou působností, Povodňová komise města, Krizový štáb a Bezpečnostní rada se starají o jejich bezpečnost. Jen namátkou připomínám pravidelná povodňová shromáždění s lidmi, budování informačního a výstražného systému tzn. zasílání varovných SMS, infopanel na penzionu apod., dále provádění námětových cvičení, vytváření soustavného tlaku na Povodňovou komisi Pardubického kraje a dispečink Povodí Labe při řešení povodňových stavů a modernizaci výstroje a výzbroje Jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města. Právě u výjezdové jednotky města došlo k podstatné změně kvality. Před šesti lety jsem jí jako nový velitel nalezl v naprosto bědném stavu, se zedranou výstrojí a stařičkou Tatrou 138, kterou odmítal velitel profesionálních hasičů zaparkovat do hasičské zbrojnice. Dnes už naši hoši disponují potřebnou výstrojí a novým moderním hasičským vozem a jsou schopni opravdu účinně chránit naše životy a majetky.
Nesrovnatelná je taktéž míra mé odpovědnosti, která má dokonce směřovat co do důsledků až k vyjádření nedůvěry k mé osobě, v porovnání s mírou odpovědnosti jiných osob třeba právě v kauze Komerio. Zatímco v případech, které jsou mi přisuzovány k tíži jsem vždy zásadně realizoval jen rozhodnutí kolektivních orgánů města, v případě kauzy Komerio došlo k naprosto fatálnímu porušení pravomocí bývalého starosty, protože jak sám místopřísežně prohlásil letos v lednu ve zprávě Kontrolního výboru, podepsal smlouvu na převod 10 mil. Kč z města na Komerio až po schválení Zastupitelstvem města, tedy po 9.2.2000, přičemž převodní příkaz na 10 mil. Kč podepsaný bývalým místostarostou je označen stejně tak datem a razítkem doručeno osobně do ČSOB 3.2.2000, tedy šest dní před konáním Zastupitelstva města. Je vůbec možné, že stejní lidé teď navrhují vyjádřit nedůvěru mě?
Konečně, jde-li o rozvoj města, konstatuji pokud se týká financí, že k červenci 2008 vykazuje městský rozpočet přebytek téměř 9 mil. Kč oproti Zastupitelstvem města schváleném a tedy plánovanému schodku -1,5 mil. Kč. Město nemá problémy s peněžním tokem o čemž svědčí skutečnost, že v podstatě od počátku roku je na týdenním revolvingovém účtu úrokově zhodnocováno zhruba 10 mil. Kč. Dluhová služba se vyvíjí přesně v intencích předchozích usnesení Zastupitelstva města a činí kolem 9 %.
Za období 2003 až 2008 dosáhl objem realizovaných investic více než 371 mil. Kč., tedy průměrně 75 mil. Kč ročně. Objem přijatých dotací za stejné období pak činí celkem 113 mil. Kč, tedy 23 mil. Kč ročně. V porovnávací benchmarkingové analýze srovnávající údaje z 80 měst České republiky je v našem případě podíl získaných dotací na jednoho obyvatele 56 % nad celorepublikovým průměrem. V této souvislosti se jeví jako naprosto skandální výroky zastupitelů, kteří navrhují vyjádřit mi nedůvěru, když tvrdí, že kvůli mně resp. kvůli současné podobě vedení města nedostává město dotace. Že město je v klatbě. Volně přeloženo, milý voliči, když ve volbách zvolíš tu a tu stranu reprezentovanou těmi a těmi lidmi, dotací pro město bude hojnost, zvolíš-li jinak, penězovod dotací vyschne. Mohl by někdo jmenovat osobu, která měla takový výrok vyslovit?
První volební období by se dalo investičně shrnout do dvou oblastí. Za prvé. Příležitosti a výzvy doby. Sem spadá zejména budování průtahu městem a revitalizace kasáren. Zejména přeměna vojenského areálu na funkční podnikatelskou zónu byla zvládnuta velmi dobře a hlavně rychle na rozdíl od měst jiných, kde s podobným úkolem zápolí deset a více let. Za druhé. Zaměřili jsme se na opravu majetku v havarijním nebo nevyhovujícím stavu. Železný most z něhož léta visely cáry železa a nikomu to nikdy nevadilo. Mateřská školka Čtyřlístek, kde se propadl strop a kaple Sv. Vojtěcha, kde věž držela na svém místě jen silou vůle a nikoho to také léta nezajímalo. Tak by se dalo pokračovat dál a dál.
V druhém volebním období jsme ve všech oblastech života města a jeho občanů postupovali přesně podle volebního programu Nezávislých, který se promítl do koaliční dohody sjednané s ODS a KDU-ČSL. Mohu konstatovat, že ze 71 úkolů je k dnešnímu dni naplněno 31, což za necelé dva roky činí zhruba 44 % a dalších 13 úkolů je v různém stádiu rozpracovanosti, což znamená více než dobré vysvědčení. Namátkou připomínám, že podle již zmíněného benchmarkinu vynakládá město na kulturu o 69 % a na sport o 17 % více, než je celorepublikový průměr. Dále bych zmínil např. dokončení dětského dopravního hřiště, dokončení zasíťování lokality rodinných domků Albertinum II, přijetí nového digitálního územního plánu města a práce na jeho první aktualizaci, obnovili jsme lesopark na Rozálce, byla dokončena výstavba a započalo provozování Sběrného dvora v areálu Technických služeb a Centra nakládání s odpady na skládce v Dlouhoňovicích, provedli jsme intenzifikaci kalového hospodářství ČOV, vybudovali jsme strojní a technické zázemí Správy budov Žamberk, prosadili jsme vybudování nového pracoviště Rychlé záchranné služby, byly opraveny památky morový sloup a kašna, před nedávnem bylo opraveno parkoviště v areálu Pod Černým lesem, probíhá oprava a dokončení komunikační infrastruktury v kasárnách a byla zahájena revitalizace jednoho pavilónu ZŠ 743 v hodnotě 10,5 mil. Kč.
To není ještě zdaleka vše. Příští týden bude rozhodovat Regionální rada NUTS II o přidělení finančních prostředků na náš projekt cyklostezky Žamberk - Líšnice a na společný projekt dvou měst, jedné obce a Sdružení Orlicka, tj. cyklostezky Žamberk - Letohrad, přičemž obě akce jsou předjednány a mají velkou šanci na získání dotace. V nejbližší době 26.9.2008 bude také slavnostně zahájen provoz nové rehabilitace na Poliklinice na níž se město významně finančně podílí. Dne 7.10.2008 fakticky zahájíme práce na projektu Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem, na který jsme získali dotaci přes 3 mil. Kč. Dne 12.10.2008 bude slavnostně vysvěcena opravená kaple Sv. Vojtěcha za účasti pana biskupa monsignora Dominika Duky. V průběhu podzimu bude podána žádost o dotaci na vybudování pěší zóny za tržnicí a kolem kostela Sv. Václava. Obdrželi jsme dotaci ve výši 10 mil. Kč na výstavbu 16. bytových jednotek za firmou Rieter, přičemž ještě do konce roku by měly být započaty práce na podzemních sítích. Dle sdělení ředitele SÚS Pardubice pana Němce by měla být ještě letos zahájena oprava Klostermannovy ulice od kruhového objezdu k železničnímu přejezdu. S ředitelem ŘSD panem Vébrem máme připraveno dokončení opravy podpěrné zdi silnice pod Židovským hřbitovem v objemu 33 mil. Kč a opravu živičného povrhu silnice I/11 v roce 2010. V minulém týdnu byla dokončena soutěž na vybudování dvou nových tříd v podkroví ZŠ 581 s příslušenstvím, přičemž na tuto akci máme předjednánu dotaci ve výši přes 12 mil. Kč. Dále běží územní řízení na výstavbu zhruba 35 bytových jednotek naproti Konzumu soukromým investorem.
Vážení spoluobčané,
proč Vás tu unavuji výčtem dokončených a nadcházejících investic je prosté. Mám-li dnes v důsledku vyjádření nedůvěry většiny zastupitelů skončit ve funkci starosty, pak musím Vám, lidem se kterými v tomhle městě žiji a budu žít, podat obraz o tom v jakém stavu jsem město přebíral a v jakém ho budu odevzdávat.
Možná by se mohlo odpracovat ještě mnohem víc, kdyby se od voleb 2006 část zastupitelů permanentně nesnažila o revizi volebního výsledku a o popření vůle voličů. Svědčí o tom zejména pokus sestavit po volbách koalici všichni proti Nezávislým. Stačí si nalistovat ŽL č. 19/2006, v nichž jsem zveřejnil mail popisující způsob povolebního vyjednávání některých zastupitelů, za což jsem pak jimi byl častokrát kritizován. V této době mi také byl účelově vložen do úst nepravdivý výrok „hulvátská opozice“. Existuje několik svědků, kteří tu větu slyšeli v úplně jiném kontextu.
Poté nastalo období, které bych nazval obdobím nečinnosti tehdejšího Kontrolního výboru. Tento servisní orgán Zastupitelstva města, který zastupitel Bajt trefně nazval „mordpartou“, se téměř výlučně zabýval hledáním něčeho na starostu a vůbec ne tím, co mu předepisuje zákon o obcích. Sedm členů Kontrolního výboru, t.j. tělesa stejně početného jako má např. stotisícová Olomouc, za sedm měsíců nesplnilo žádný z úkolů obsažených v ustanovení § 119, odst. 3., písm. a-c. Když byla jeho nečinnost prokázána šetřením ze strany Odboru dozoru a kontroly při Ministerstvu vnitra, všichni členové demonstrativně rezignovali. To byl červen 2007.
O měsíc později jsem od jednoho bývalého člena „mordparty“ obdržel mail zastupitelky Jirešové, v němž mě a pana tajemníka označila za patologické lháře a dodává cituji: „Doufám, že mě přejde ten pocit, že nemám slov a fantazii, jak na ně.“ Ani poté nepolevily snahy o diskreditaci mé osoby. Srpnový anonym signovaný jako I. Samek, obsahující neobyčejně shodnou genezi a indicie sporu, který se předtím odehrál kolem údajného oklešťování pravomocí Kontrolního výboru, jsem sám nechal prověřit opět Odborem dozoru a kontroly při Ministerstvu vnitra. Výsledek? Podmínky pro práci Kontrolního výboru Zastupitelstva města v Žamberku nejsou v rozporu se zákonem.
Od počátku roku 2008 začalo být v rámci politického boje postupně a samozřejmě účelově využíváno cokoliv, co mohlo vést k oslabení soudržnosti koalice Nezávíslí-ODS-KDUČSL. To vedlo na konci letošního léta k tomu, že zastupitelé Ráb a Halbrštátová vystoupili ze sdružení Nezávislých. Toho následně využila ODS, vědoma si toho že Nezávislí a KDUČSL disponují již jen 9 z původních 11 mandátů a velmi rychle, bez předchozího projednání tak závažného kroku ve své členské základně a bez smírčího řízení, které bylo zakotveno v Koaliční dohodě tuto dohodu vypověděla z důvodu nejednotného postupu v některých bodech.
Prvním tímto bodem byl prodej bytů. Chci předznamenat, že všechny zásadní postupové kroky prodeje byly řešeny na Radách města a všichni radní, včetně těch za ODS, tak měli možnost do koncepce nejenom mluvit, tvořit jí ale také jí společně odhlasovali. Mám tím na mysli zejména rozsah prodeje tzn. kolik bytů a které, časový harmonogram i algoritmus určení ceny. V čem tedy spočívá ona nejednotnost postupu? Podcenili jsme toliko otázku počáteční informovanosti občanů, za což jsem se několikrát upřímně omluvil a o to více jsem se pak snažil pomyslný spor urovnat. Vypovídá o tom skutečnost, že k dnešnímu dni, tedy po dvou a půl měsících od doručení nabídek ke koupi, registrujeme zhruba 50 % akceptací. Je také zvláštní, že problém který vznikl na počátku roku 2008 a podařilo se jej vyřešit zhruba v červnu, je důvodem k výpovědi Koaliční dohody až v září.
Druhým bodem, kdy ve výpovědi Koaliční dohody namítla ODS nejednotný postup bylo financování festivalu JamRock. Ústně mi bylo sděleno, že Rada města ve své kompetenci a svým usnesením schválila příspěvek na akci ve výši 100 tis. Kč. Protože ve skutečnosti dosáhl částky 228 tis. Kč, došlo tím zřejmě podle názoru ODS k porušení onoho usnesení. K tomu chci konstatovat, že Rada města včetně radních za ODS odhlasovala usnesení, kterým slovně a nikoliv co do částky schválila úhradu taxativně vymezených režijních nákladů. Chtějí snad radní za ODS popřít, že by to bylo jinak, zvláště když pan Strnad z velké části sám pomáhal festival připravovat a pravidelně Radu města informoval o vývoji výše výdajů? Zbývá říci, že z celkové částky nákladů bylo cizím firmám uhrazeno 119 tis. Kč (rozvod el. energie a svoz odpadů) a 109 tis. Kč bylo uhrazeno z levé kapsy do pravé (Technické služby Žamberk, Vodovody a kanalizace Žamberk) nebo nevýdělečným spolkům (Sbor dobrovolných hasičů, Aeroklub). V čem tedy spočívá nejednotnost postupu koalice? V cestovním příkazu ve výši tisíc korun, který si nechal vyúčtovat právě radní Strnad? Kompletní vyúčtování akce mohu dát kdykoliv a komukoliv k dispozici.
Třetím bodem pro výpověď Koaliční dohody ze strany ODS je festival Orlická brána. Původní rozpočet schválený Zastupitelstvem města počítal se schodkem zhruba 105 tis. Kč s výdaji ve výši 585 tis. Kč. Jinými slovy, město si u ředitele FIDIKO Kouta objednalo na klíč akci v uvedených finančních parametrech. Radní mi dosvědčí, že jsem několikrát prosazoval, aby Orlická brána byla pojata jako nadregionální přehlídka divadelních souborů od přestavení pro nejmenší děti počínaje až po shakespearovská dramata pro dospělé konče. Říkal jsem, že k přírodě a k létu patří právě divadlo. Zhruba měsíc před začátkem festivalu předložil Kout rozpočet ve výši 1,5 mil. Kč. Podotýkám, že v té době bylo zatím utraceno zhruba 180 tis. Kč (příkladmo BoneyM, propagace v rádiu). Kdo tedy tvrdí, že nezafungovaly finanční mechanismy, mýlí se. Zafungovaly. Pokud k něčemu došlo, tak k flagrantnímu porušení povinností ředitele Kouta, který v rozporu se svými pravomocemi nasmlouvával kontrakty, k nimž neměl oprávnění. V té době bylo svoláno Zastupitelstvo města, které se uvedenou věcí zabývalo a schválilo rozpočtovou změnou úpravu finančních parametrů akce na vyrovnaný rozpočet ve výši 1,5 mil. Kč. Z účasti na tomto Zastupitelstvu města jsem se z důvodů čerpání řádné dovolené omluvil. Nechci být po bitvě generálem ale Zastupitelstvo města „skočilo“ řediteli Koutovi na naprosto nereálně naplánované příjmy a také vůbec nevyužilo možnosti trvat na nižší výdajové stránce. Jak jsem si ověřil, stornování hudebních akcí nepředstavuje vážnější finanční problém zejména pokud je objednatelem město. Dodavatel služeb si ho nechce do budoucna rozzlobit a povětšinou si účtuje jen doposud vynaložené náklady. Ředitel Kout toto zastupitelům neřekl a uvedl je tak do hlasovací nouze. Výsledkem je záporné saldo zhruba 1,1 mil. Kč. Znovu však zdůrazňuji, také v tomto případě všemu předcházela kolektivní rozhodnutí Zastupitelstva města jako nejvyššího orgánu. Jak tedy mohu nést individuální odpovědnost? A v čem zde spočívá nejednotný postup koalice, když všechna usnesení Rady města a zejména Zastupitelstva města, tedy původní rozpočet Orlické brány schválený v lednu i její upravený rozpočet schválený v červenci, byla schválena napříč celým politickým spektrem?
Posledním, čtvrtým sporným bodem, který mi ODS ústně sdělila je problematika budování Systému sběru a recyklace bioodpadů ve městě. Platná legislativa ukládá obcím, aby se do roku 2015 snížil podíl bioodpadů, ukládaných na skládku o 50 %. Kdo nebude schopen tvrdým zákonným podmínkám dostát a z celkového objemu vyprodukovaného odpadu ve městě nebude separovat a recyklovat jednu z jeho složek bioodpad, nejenže tím nesníží podíl odpadu ukládaného na skládku ale bude muset vynakládat stále vetší částky na takovýto způsob jeho likvidace. To by se samozřejmě projevilo v dramatickém zvýšení poplatku, který dnes občan platí městu. Zejména z těchto důvodů vypracoval Odbor životního prostředí Městského úřadu žádost o poskytnutí dotace na vybudování Systému, který by se skládal z nákupu svozového vozidla a plastových kontejnerů na bioodpad. Proto v lednu 2008 Zastupitelstvo města zahrnulo jak příjmovou, tak i výdajovou stránku Systému do rozpočtu města. Podotýkám, že Systém, o kterém teď mluvím, je v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství města a stejným dokumentem Pardubického kraje. Dále zdůrazňuji, že na vybudování Systému jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,8 mil. Kč. V neposlední řadě dodávám, že mezi občany města nedávno proběhla anketa, v níž se lidé jednoznačně kladně vyjádřili k třídění bioodpadů do plastových kontejnerů.
Bez ohledu na tyto příznivé skutečnosti začal na jaře 2008 předseda Finančního výboru zastupitel Ráb celý Systém zpochybňovat s poukazem na jeho neekonomičnost. Neustále požadoval doklady, které by osvědčily, zda je výhodnější Systém provozovat vozidlem ve vlastnictví města a provozovaného Technickými službami Žamberk nebo zdali je lepší na svoz bioodpadu použít externí firmu. Přestože obdržel všechny dostupné materiály, které pokud stačily SFŽP k poskytnutí dotace, pak nutně musely být dostačující i pro zastupitele Rába. Mnohokrát byl upozorňován na to, že navrhovaný Systém v budoucnu povede v odpadovém hospodářství k větší soběstačnosti města, že nákupem svozového vozidla se vylepší strojový park Technických služeb Žamberk, kterým se zároveň otevřou možnosti pro navýšení tržeb z vlastních výkonů a současně byl informován, že stejný Systém je provozován i v jiných městech. V této souvislosti došlo 24.6.2008 na návrh zastupitele Rába z rozhodnutí Zastupitelstva města k zrušení v té době rozběhnutého výběrového řízení na dodání svozového vozu a kontejnerů na bioodpad vyhlášeného Radou města. Marné byly připomínky mé a pana tajemníka, že takové rozhodnutí není šťastné. Dokonce nám bylo následně spíláno, proč výběrová komise jmenovaná Radou města nerespektovala přijaté usnesení Zastupitelstva města, otevřela obálky a výběrové řízení vyhodnotila. Za povšimnutí stojí, že tomuto rozhodnutí Zastupitelstva města předcházelo jednání Finančního výboru dne 20.6.2008, kam zastupitel Ráb pozval na konzultaci ředitele firmy Ekola České Libchavy, s.r.o., Černého a naopak mne, ačkoliv jsem ho o to požádal, pozvat odmítl. Zrušené soutěže na dodávku svozového auta a biokontejnerů, se pak kromě jiných firem zúčastnila i Ekola České Libchavy, s.r.o. se svojí nabídkou na dodávku biokontejnerů.
K tomu ještě dodávám. Za prvé. Byla vypracována externí analýza, která prokázala výhodnost Systému. Za druhé. Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková z Ostravy na můj podnět vypracovala právní závěr, že výběrové řízení na svoz vůbec nemusí být a provozování svozového vozu může město zadat Technickým službám Žamberk přímo. Za třetí. Na základě šetření ze strany Odboru dozoru a kontroly při Ministerstvu vnitra mi bylo potvrzeno, že Zastupitelstvo města svým usnesením zrušit výběrové řízení na Systém postupovalo sice v souladu se zákonem o obcích, protože se v podstatě může usnést na čem chce, ale rozhodlo „netakticky“, neboť tento úkon může být občanskou a podnikatelskou veřejností vnímán podezíravě a zároveň bylo dozorovým orgánem konstatováno, že výběrová komise jmenovaná Radou města postupovala v souladu se zákonem, když výběrové řízení dokončila a předala Radě města.
Tady se možná s ODS opravdu názorově rozcházíme. Já jen hájím zájmy občanů a chci, aby se jim do budoucna nezvyšovaly poplatky za likvidaci odpadů a městu náklady za ukládání odpadů na skládku a konečně také chci, aby se zhodnocoval městský majetek představovaný firmou Technické služby Žamberk a hledám způsoby, jak toho dosáhnout. Jen pár čísel. Od 1.1.2008 do současnosti Technické služby Žamberk zpracovaly v Centru nakládání s odpady v Dlouhoňovicích celkem 23.855 tun odpadů a následně po zpracování prodaly 2.200 tun materiálu, což činí zhruba 1,5 mil. Kč tržeb. Z celkového množství přijatého odpadu bylo 1.524 tun z katastru města, za který město neplatilo, což činí úsporu na skládkovném zhruba 1,8 mil. Kč. Pak opravdu nerozumím slovům pana Chvátila, které v této souvislosti nedávno pronesl: „Proč by Technické služby likvidovaly odpad, na to jsme si přece před lety založili Ekolu? Technické služby ať raději sekají trávu na hřbitově.“ Pokud se tato vize naplní, tak občané plaťte a plačte.
Zbývá jen dodat, že další koaliční partner KDU-ČSL ve shora uvedených bodech nejednotnost postupu nikdy nenamítl.
Vážení spoluobčané,
rád bych se ještě vyjádřil k záležitosti, která je mi zastupiteli kladena za vinu, totiž že tajemník Městského úřadu zasahuje nebo dokonce ovlivňuje činnost samosprávy. Nejprve je třeba poznamenat, že podle platné právní úpravy obsažené v zákonu o obcích tajemník odpovídá za výkon státní správy a samosprávy s hlasem poradním. Můžeme se domnívat, že zákon je v tomto smyslu špatný, ale nezbývá, než jej respektovat. Zákonodárce touto úpravou sledoval svůj zájem, aby tajemník, jako nejvyšší úředník z pověření státu v podstatě dohlížel, zda samospráva nečiní kroky, které by nebyly v souladu se zákonem. Na případech, o kterých jsem již hovořil, zejména pak na případu Systému sběru a recyklace bioodpadů je vidět, že konfrontační situace mezi státní správou a samosprávou v praxi prostě vznikají. Samospráva se rozhodne v něčem konat, ale pokud postup není v pořádku z hlediska zákonnosti, pak je nutné, aby to zástupce státu zástupcům samosprávy minimálně signalizoval nebo je na to upozorňoval. Jsem si vědom toho, že vzájemná komunikace mezi tajemníkem na straně jedné a radními či zastupiteli na straně druhé mohla být vedena co do formy poněkud diplomatičtěji, nicméně co do obsahu byl zájem obou stran stejný, tedy plněním usnesení samosprávných orgánů posouvat město vpřed.
Nyní uvedu příklad jak také může mezi zastupiteli vznikat pocit o ovlivňování samosprávy tajemníkem. Dne 21.5.2008 předseda Kontrolního výboru zastupitel Bajt navštívil Odbor dozoru a kontroly při Ministerstvu vnitra. Ředitelka Ing. Kostruhová mě o výsledku návštěvy informovala dopisem, z něhož vyjímám: „Svoji pozici předsedy Kontrolního výboru vnímá dlouhodobě jako vcelku uspokojivou, nicméně má pocit, že v posledním období se projevují snahy zpřesnit podmínky jím řízeného výboru a to Návrhem pravidel pro provádění kontrol, vypracovaných tajemníkem, které následně měly být předloženy ke schválení Zastupitelstvu města. Odbor dozoru a kontroly neshledal na těchto pravidlech žádný rozpor se zákonem a tudíž ani nutnost represívního zásahu státního dozoru. Pan předseda nepochybně nebyl s našimi postoji příliš spokojen, neboť jsme nepotvrdili jeho pocit, že se připravuje neoprávněné stanovení pravidel činnosti Kontrolního výboru a že je tím snad porušen zákon.
Jaké však bylo moje překvapení, když o měsíc později předseda Kontrolního výboru zastupitel Bajt přednesl na Zastupitelstvu města ze zprávy Kontrolního výboru - cituji: „Po konzultaci s pracovníky Ministerstva vnitra jsem se ujistil, že největší nebezpečí a problém našeho města je v tom, že samosprávný orgán Zastupitelstvo města je ovlivňováno jednáním úředníků, kteří zásadním způsobem ovlivňují připravovaná rozhodnutí.“
Druhým příkladem jak lze pomocí lží manipulovat se zastupiteli, je zápis z Kontrolního výboru č. 10/2008 ze dne 2.9.2008. Mimo jiné v něm zastupitel Bajt píše, že ho starosta informoval o své návštěvě náměstka ministra dopravy Ing. Hodače a že Ing. Hodač následně sděluje, že žádné jednání neproběhlo. Jsem rád, že tam byl se mnou radní Strnad, který může tuto lež vyvrátit, ale pro jistotu jsem požádal sekretariát náměstka Ing. Hodače o písemné potvrzení své návštěvy, které mám zde k dispozici. Protože uvedený zápis obsahuje další dezinformace, týkající se opravy silnice I/11 pod Židovským hřbitovem, požádal jsem o posouzení zápisu Kontrolního výboru ředitele ŘSD Ing. Vébra, z jehož dopisu cituji: „Jednotlivé body zápisu z jednání Kontrolního výboru jsou jednostranné, neobjektivní a vytržené z kontextu. Spolupráci s městem Žamberk v čele s panem starostou musím hodnotit jako jednu z nejlepších na území Pardubického kraje. Svým přístupem napomáhají realizaci projektů v reálném čase a reálných nákladech.“ To je další vyvrácená lež. To je další důkaz o tom, že pokud je město v dotační klatbě, pak určitě ne kvůli mě.
Vzájemná animozita mezi jednotlivými osobami ale není jedinou rovinou problému, který vznikl. Mnohem závažnější skutečností je to, jakým způsobem si zástupci samosprávy, tedy zastupitelé, představují její vyřešení. Rozhodně se nedomnívám, že bych měl kauzu řešit a rozhodovat se na základě ultimáta, které mi dal zastupitel Ráb před svědky v první polovině srpna: „buď ty, nebo tajemník - vyber si“.
K tomu říkám. Pracovněprávní postavení tajemníka Městského úřadu a zákonné důvody jeho odvolání z funkce upravuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, kdy tajemníka odvolává starosta města po předchozím souhlasu ředitele Krajského úřadu dle § 103, odst. 3, zákona o obcích a to pouze z následujících důvodů: 1. pozbyl-li některý z předpokladů pro výkon funkce, 2. neukončil-li vzdělávání vedoucích úředníků, 3. porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců.
Tuto záležitost jsem konzultoval s ředitelem Krajského úřadu Ing. Folprechtem, který mi písemně sdělil, že nemá poznatky z kontrolní činnosti prováděné jeho úřadem, že by kontroly provedené u Městského úřadu v Žamberku shledaly závažná porušení zákona a rovněž, že nemá poznatky o tom, že by ze strany tajemníka docházelo k porušování zákonných povinností při výkonu přenesené činnosti. Zároveň dodal, že odvolání tajemníka bez splnění zákonem stanovených důvodů a souhlasu ředitele Krajského úřadu by bylo neplatné a tajemník by se mohl s úspěchem obrátit na soud, který by podle okolností případu mohl vyslovit neplatnost odvolání tajemníka včetně přiznání odpovídající finanční satisfakce k tíži města.
V této souvislosti také konstatuji, že v ultimátu, „něco na něj najdi nebo půjdeš ty“, které jsem dostal, lze z pohledu trestního práva spatřovat naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání a skutkové podstaty trestného činu návodu ke zneužívání pravomocí veřejného činitele.
Vážení spoluobčané,
rozhodně si nemyslím, že jsem člověk bez chyb, ale ctím slib zastupitele, který jsem složil v roce 2002 a poté v roce 2006, že: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Snad mi teď dáte za pravdu, že v souvislosti s tím, co se odehrává kolem osoby pana tajemníka, Kontrolního výboru, Systému svozu a recyklace bioodpadů ale i v jiných záležitostech, které jsem uvedl shora, musím považovat svoje postoje z hlediska zákonnosti za naprosto zásadní a principielní. Nemohu být a nebudu loutkou, kterou nezajímá nebo jí dokonce vyhovuje, že v našem městě zákony neplatí. Na rozdíl od zastupitelů, kteří navrhli vyjádřit mi nedůvěru, prohlašuji, že jsem nespáchal nic, čím bych městu ublížil nebo na základě čeho bych měl ztratit Vaši důvěru.
Vás, zastupitele teď vyzývám, pokud se domníváte, že pravými důvody pro vyjádření nedůvěry starostovi jsou ty, které tu dnes zazněly a ne jen lži, intriky, pomsta a nenávist, pokud si myslíte, že jsem toto město spravoval šest let tak hanebně a trestuhodně, že bych měl z funkce starosty odejít a pokud usoudíte, že je to v zájmu Vašich voličů a v souladu s vůlí Vašich voličů, pak hlasujte pro navržené usnesení.
Děkuji Vám za pozornost.

Autor: Karel Pokorný

18.9.2008 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 16 330 Kč Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16330 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Domov u studánky, Anenská Studánka č.p. 41, 563 01 Lanškroun, PRACOVNÍ NÁPLŇ: výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně, POŽADUJEME:, - zdravotní způsobilost, - bezúhonnost, - SŠ vzdělání v oboru, - dobrý vztah k lidem s postižením, NABÍZÍME:, - hrubá mzda 16 330,- Kč + mimotarifní složky platu , - 5 týdnů dovolené, - možnost stravování za příznivé ceny, - pracovní oblečení, - pěkné pracovní prostředí, - možnost dalšího vzdělávání, - pro jednotlivce možnost ubytování, KONTAKT: telefonicky (pracovní dny 8 - 14 hodin) nebo e-mailem. Pracoviště: Domov u studánky, 563 01 Lanškroun. Informace: Jitka Beránková, +420 465 507 700. Výroba - Výroba Seřizovači 18 000 Kč Seřizovači a obsluha konvenčních fréz Frézař/ka kovů CNC. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Čtyřsměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Hnátnice č.p. 156, 561 01 Hnátnice, PRACOVNÍ NÁPLŇ: , - frézování, vrtání, řezání závitů, občasné programování ve 2D , - obsluha CNC strojů , - znalost systému CNC frézování dle dodaných dat 2D, 3D , POŽADUJEME: , - vyučení v technickém oboru , - min. 2 roky odborné praxe v oboru frézování , - znalost řídícího systému Heidenhain výhodou , NABÍZÍME: , - práci na 12-ti hod směny následně 36 hod volno , - práci v týmu pro přední automobilky , - pracovní poměr na dobu určitou s možností dalšího prodloužení. Pracoviště: Autoneum cz s.r.o., divize nástrojárna hnátnice, 561 01 Hnátnice. Informace: Šárka Řeháková, +420 465 515 203,724 226 388. Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 18 000 Kč Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče PEČOVATEL/KA / ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Dům pokojného stáří NADĚJE, náměstí Naděje č.p. 731, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Práce v Domově pro seniory Naděje v přímé obslužné péči., - zkrácený úvazek 0,75; ranní 6ti hodinové směny, - uvedená mzda se vztahuje k plnému úvazku, - komplexní péče o klienty domova pro seniory vč. vedení dokumentace, - pracovní poměr na rok s výhledem na neurčito, Požadavky:, - absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, příp. střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, - bezúhonnost, výpis z rejstříku trestů bez záznamu, - zdravotní způsobilost, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, - ztotožnění se s cíli a posláním NADĚJE, - schopnost týmové spolupráce, - základní znalosti práce s PC, Nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na obědy, Kontakt: životopis s průvodním dopisem zaslat e-mailem, příp. telefonický kontakt. Pracoviště: Naděje, dům pokojného stáří naděje vysoké mýto, náměstí Naděje, č.p. 731, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Stanislava Koblásová, +420 775 868 104. Výroba - Výroba Strojírenští technici kontroly kvality, 25 000 Kč Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti Technik zajištění kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme, - SOU/SŠ vzdělání technického zaměření, - praxe v oblasti kontroly kvality, - znalost metod měření a výkresové dokumentace, - pečlivost, spolehlivost a samostatnost, - ochotu ke směnné práci, , Stručný popis pracovního místa, Vaší hlavní náplní práce bude zajišťování vstupní, výstupní a mezioperační strojírenské kontroly obráběných a plechových dílců v třísměnném provoze. Mezi další odpovědnosti patří vyřizování reklamačních řízení, zajišťování vzorkování prvních kusů za pomoci obvyklých měřidel., Místem výkonu práce je Ústí nad Orlicí., , Nabízíme, - zajímavou práci v oblasti kvality, - spolupráci v rámci mezinárodního týmu, - mzdové ohodnocení odpovídající náročnosti pozice, - zaměstnanecké výhody (roční bonus, penzijní připojištění, dovolená navíc, zaměstnanecký program pro výhodné telefonování, dotované stravování a další zaměstnanecké výhody dle platné kolektivní smlouvy), , Předem děkujeme za projevený zájem o práci v našem týmu., , NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 7.000 KČ!. Pracoviště: Rieter cz s.r.o., Moravská, č.p. 519, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Klementina Mandić, +420 465 557 142.

Slovník spisovatelů Svitavska vyšel na podzim letošního roku v orlickoústeckém nakladatelství Oftis.

Báčův slovník mapuje známé, ale i méně známé spisovatele Svitavska

Velká pardubická cross country
18

OBRAZEM: Na pardubickém závodišti závodili lidé

Divadlo vyhlíží stotisícího diváka

Pardubice - Východočeské divadlo Pardubice v nejbližší době očekává návštěvu stotisícího diváka.

Žichlínek udolal favorita

Orlickoústecko - Veselo bylo po sobotním utkání v kabině fotbalistů Žichlínku. Právem, protože nováček si poradil s prvním Pomezím. Zápas si vybojoval, o jediný gól se postaral ihned po přestávce Smola, zatímco soupeřova koncovka nebyla přesná.

ANKETA: Kteří hokejisté by teď hráli za Československo?

Zahrajte si na hokejového trenéra. Deník v souvislosti se stoletým výročím vzniku Československa připravil mimořádnou anketu. Jak by nyní vypadal společný tým, který by tvořili hráči obou zemí? 

ANKETA: Kteří fotbalisté by teď hráli za Československo?

Zahrajte si na fotbalového trenéra. Deník v souvislosti se stoletým výročím vzniku Československa připravil mimořádnou anketu. Jak by nyní vypadal společný tým, který by tvořili hráči obou zemí? 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT