„Logo a logotyp by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně,“ uvedl starosta města Oldřich Jedlička a dodal: „Budou používány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích města a podobně.“ Soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu města Žamberka proběhne dvoukolově. Logo má tvořit grafický symbol doplněný slovem Žamberk. „Logo i logotyp by měly být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné a nadčasové,“ konstatoval starosta. Návrhy přijímá radnice do 31. srpna.