Podle starosty města Oldřicha Jedličky je rozpočet koncipován jako schodkový, schodek bude kryt zapojením úspor z minulých let ve výši 30 milionů korun a přijetím investičního úvěru ve výši 70 milionů korun. Radnice počítá také s tím, že vytvoří zhruba patnáctimilionový provozní přebytek, který použije na investiční výdaje.

„Rozpočet v letošním roce počítá s mimořádně vysokými investičními výdaji, a to ve výši 133 milionů a 51 tisíc korun. To je zapříčiněno zejména tím, že jsou zde plánovány dvě velké investice, a to rekonstrukce bazénů a příslušenství městského koupaliště a výstavba zimního stadionu. Ta je však podmíněná především získáním dotace od Národní sportovní agentury,“ doplnil Jedlička.

Z větších investic by také měla být zahájena výstavba nové lávky přes Divokou Orlici za sokolovnou, úprava dopravního a pobytového prostoru v ulicích Macharova a Chelčického, rekonstrukce vakového jezu na koupališti, rekonstrukce zámeckých schodů nebo rekonstrukce elektroinstalace v budově radnice. V plánu je i oprava parkoviště Muzea starých strojů a technologií či revitalizace parku u Centra sociální péče. „Zahájení realizace některých projektů předpokládá získání dotační podpory,“ řekl Jedlička.