Co je největším nepřítelem našeho zdraví?
Těch faktorů je, řekla bych, docela dost. Začala bych u zodpovědnosti sama za sebe. V naší společnosti jsme zvyklí ji přehazovat na druhé. Problémy řešíme nejsnazší cestou, v případě bolesti tedy léky. Jde o to, jak se k problému postavíme.

Současná doba přináší velký stres, člověk se musí vyrovnávat s mnoha okolnostmi, jako je práce, všudypřítomná soutěživost. Pořád musíme něco dokazovat, stále někam spěcháme, nemáme čas sami na sebe, na koníčky, na své nitro. A potom nevíme, odkud naše bolest vychází.
Takže z těch faktorů bych zdůraznila stres a naši lehkovážnost.

Také často chceme řešení hned…
Ano, chceme všechno hned. Ale přitom je to o trpělivosti. Měli bychom si dát čas, dát čas tělu, aby regenerovalo. Trávicí problémy, astma, všechno potřebuje čas. Proto pacientům vysvětluju principy léčby, odkud vycházíme a kam chceme dojít. Sezení od sezení se stav zlepšuje. Za jedno sezení to ale opravdu nejde.

Jak si čínská medicína rozumí s klasickým lékařstvím, nebo spíš obráceně…?
Klasická a čínská medicína nejsou protipóly, měly by spolupracovat. Jde nám o zdraví člověka, o to, aby se příčina bolesti vyléčila nebo se stav zlepšil. Hledáme cestu, jak toho docílit.

Klasická medicína má spoustu pozitiv, ale určitě je dobré se poohlédnout po alternativách, stačí se informovat, aby se potom člověk mohl rozhodnout.
Osobně se snažím spolupracovat s naším zdravotním systémem, považuji ho za dobrý. Je to o dohodě s lékařem. Bohužel se setkávám i s ignorancí ze strany lékařů. Spousta jich nechce vidět a vědět. U lékařů postrádám komplexní pohled.

Obecně je to asi o tom, jestli jsme schopní a ochotní vnímat zdraví, respektive nemoc komplexně, ve všech souvislostech. Kdo jsou vlastně vaši pacienti? Ti, kdo cíleně vyhledali čínskou medicínu, nebo ti, kdo se chytají posledního stébla?
Obě skupiny. Ti bezradní, co už vyzkoušeli snad úplně všechno, a potom ti, kteří si nejdříve sami zjistí možnosti a potom si vyberou, co je jim blízké.

Dlouho jste působila ve Španělsku. Jsou rozdíly ve vnímání čínské medicíny tady a tam?
Ve Španělsku jsou lidé informovaní. Tam má akupunktura obrovskou tradici, školy jsou na špičkové úrovni. Lidi to berou jako součást života, je to tam zakořeněné.

Celosvětový trend je, že se lidi vracejí k těmto metodám.

Kudy vedla vaše cesta k čínské medicíně?
V roce 2003 jsem v Čechách vystudovala thajské masáže, které vycházejí z orientálních technik, pracuje se při nich s energiemi. V tu chvíli se přede mnou otevřela velká kniha. Odjela jsem do Španělska s tím, že to chci studovat. Je to komplexní pohled na člověka, a to je absolutně v souladu s mým vědomím a svědomím, tak bych chtěla lidem pomáhat.

Jak byste laicky popsala čínskou medicínu?
Je to integrální pohled, který vidí člověka jako celek a snaží se porozumět jeho nemoci nebo problému. Hledá faktory, které nemoc můžou ovlivnit, jako jsou životní prostředí, stres, strava, emoce, a snaží se technikami, které čínská medicína nabízí, vést tělo zpátky k procesu uzdravení, k harmonii.

Harmonie je klíčová?
Určitě všichni známe princip jin a jang, to je asi základní parametr čínské medicíny. Důležitá je rovnováha mezi těmito energiemi, musí plynout v harmonii.

Mezi faktory ovlivňujícími nemoc jste zmínila emoce. Jakou roli hrají?
Emoce ovlivňují náš zdravotní stav ze sedmdesáti procent, v případě dětí můžeme mluvit o tom, že jsou ztělesněním emocí. Jakýkoli výkyv se na nich hned projeví.

Pro čtenáře to vše může být nepředstavitelné, nehmatatelné…
Jsme zvyklí sledovat jen projev nemoci, ale síla čínské medicíny je v tom, že hledá počátek nemoci. Proč tělo v momentální situaci stůně. Z diagnózy se zjistí, proč se to děje. Potom se vypracuje program, aby se to neopakovalo nebo zmírnilo.

Jak probíhá vstupní prohlídka ve vaší „ordinaci"?
Používám soubor třiceti otázek, které se snaží zmapovat stav člověka, zahrnuta je tam genetická zátěž, nemoci, které prodělal, zaměstnání, zatížení, rodinný stav. Je to zcela individuální a zohledňuje se momentální stav – dívám se třeba na stav jazyka, kůže… Na základě toho se stanoví diagnóza podle principu tradiční čínské medicíny a vytvoří se takzvaná energetická regulace organismu. V harmonizačním programu aplikujeme všechny techniky čínské medicíny, jako jsou laserterapie, akupresura, moxování, baňkování, masáž meridiánu technikou ghu-sha, fytoterapie, energetická dieta 5 elementů a další.

Díváte se na jazyk. Spíš se říká oko, do duše okno, ne?
Jazyk je zosobněním všech tělesných orgánů. Každá jeho část je spojená s určitým orgánem. Sleduje se barva, povlak, struktura, to jsou přímé indikace zatížení jednotlivých orgánů.

Jazyk navíc reaguje velice rychle, a to i na léčbu. Na druhém sezení už by měla být vidět změna.

Doma mám knížku Jídlo jako lék podle čínské medicíny. Jak důležitá je vhodná strava?
Úprava jídelníčku je zásadní. Třeba můj syn měl atopický ekzém, pořád jsme něco zkoušeli. Když jsem mu vytvořila dietetický program, za týden byl čistý.
Podtrhuje se kvalita potravin, jejich lokálnost, preferují se produkty pěstované kolem nás, doporučuje se okruh třiceti kilometrů. Musíme si uvědomit, že někde máme kořeny, od toho prostředí, které nás formovalo, se nemůžeme odtrhnout. V obchodech sice máme všechno, ale pro organismus představuje třeba exotické ovoce zátěž.

Je důležité jíst zodpovědně.

A co pozitivní přístup? Co když jím něco nezdravého s dobrou náladou?
Je to tak. Není to jenom o tom, co jíst, ale také jakým způsobem. Doporučuje se pozitivní naladění, jíst bez stresu, bez dívání na televizi, do mobilu. Strašně důležité je žvýkání. Čínské přísloví říká, že žaludek nemá zuby. Trávení nezačíná v žaludku, ale už v puse. Svým klientům, kteří chtějí zhubnout, doporučuji, že by každé sousto měli požvýkat až patnáctkrát.

Měli bychom k sobě být láskyplní. Sedmdesát procent věcí je „o hlavě".

Když se řekne čínská medicína, vybaví se lidem akupunktura. Ale dětem jehličky asi nepícháte. Existují pro ně jiné metody?
Čínská medicína není jenom akupunktura. Nabízí širokou škálu zajímavých technik, které jsme již zmínili. U dětí je velmi oblíbená laserová stimulace akupunkturních bodů a moxování. Jde o techniku čistou a velmi rychlou, na kterou děti reagují velice pozitivně. Mám výborné zkušenosti s úpravou jídelníčku a bylinnými směsmi, vše podle principu tradiční čínské medicíny. Vždy ale záleží na spolupráci rodičů, na jejich schopnostech, jestli jsou schopní vidět faktory, které nemoc dětí ovlivňují.

Co byste čtenářům vzkázala na jejich cestě za zdravím?
Kdo přijde do mé ordinace, měl by mít povědomí o tom, že jeho přístup je důležitý. Když je nemocný, něco ho bolí, je třeba situaci zvážit. Retrospektiva je důležitá, musí si uvědomit, proč se to stalo a že to souvisí s jeho životním příběhem a jeho danou situací. Pokud hledá cestu k uzdravení, čínská medicína má širokou škálu prostředků, které stav zlepší, a dovede ho k harmonizaci. Musí se k tomu ale postavit zodpovědně.