Nově vznikající vzdělávací zařízení v nádherném prostředí u sportovního areálu Peklák v okrajové části města navštívil nedávno hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Chtěl jsem se s nově vznikajícím projektem seznámit osobně, neboť ve vedení města vzbuzuje emoce. Vnímám, že je mezi rodiči o Montessori pedagogiku zájem a že tento způsob učení dobře funguje například již v Lázních Bohdaneč. Projekt mě velmi zaujal svým alternativním přístupem ke vzdělávání, kde se každému dítěti věnuje učitel individuálně s využitím moderních výukových metod. Ty jsou založeny na spontánním učení, děti zde mohou rozvíjet své poznání prostřednictvím zapojení všech smyslů," vysvětlil hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Oceňuji také projektové vedení výuky, které je klíčem k učení dětí v souvislostech."

Ne konkurence, ale rozšíření možností

Přestože se jedná o základní školu, nelze podle hejtmana toto nově vznikající vzdělávací zařízení vnímat jako konkurenci ke standardním základním školám.
Netolický chápe i jisté obavy města z možného odlivu žáků ze škol. „Po podrobném seznámení se s principy výuky školy lze tuto obavu zcela jasně vyvrátit. Vznikem této školy se jednoznačně rozšiřuje nabídka ve vzdělávání," argumentoval hejtman. Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí.

Diskutovali o administrativě

Šéf kraje diskutoval s provozovateli také o administrativě. „Řešili jsme zejména zápis do rejstříku škol, na jehož základě by byly škole od státu poskytovány prostřednictvím krajského rozpočtu tzv. přímé náklady na vzdělávání, které jsou zásadním zdrojem financování platů učitelů," objasnil Netolický.
ZŠ Na rovině v Chrudimi byla schválena 4. července, tím byla zároveň zařazena do seznamu škol MŠMT. Jak potvrdila Slavomíra Petrová, pro školu je to zásadní krok.
Hejtman se rovněž zajímal o úpravy původní budovy na potřeby školského zařízení. Škola totiž vzniká v soukromém domě rodiny Slavomíry Petrové. Ta k přípravám uvedla: „Dokončují se nová tři střešní okna, máme materiál na venkovní schodiště a příští týden je plánována výmalba."
Základní škola Na Rovině poskytuje vzdělání v Lázních Bohdaneč a nově také v Chrudimi a České Třebové.

Montessori pedagogika

• Dítě se učí v prostředí, které mu vyhovuje. Dítě se učí pomocí speciálních pomůcek, formou pokusů a omylů, díky tomu se učí samo.
• Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.
• Dítě dokáže porovnat svoji vlastní práci s předlohou. Učení probíhá spontánně, od konkrétního k abstraktnímu.
• Dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat.
• Dítě se učí pečovat o sebe a životní prostředí.
• Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku.
(tz, miš)