Podle exkluzivních dat, které získal Deník od Cermatu, si v posledních pěti letech vedly na Orlickoústecku nejlépe v přijímačkách z matematiky děti ze ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích.

Zástupce ředitele školy ve Výprachticích a zároveň místní učitel matematiky Jiří Formánek má v receptu na úspěch u přijímaček jasno. „Naše úspěchy souvisí se zodpovědnou prací nejen žáků, ale také všech pedagogů a to po celou dobu studia, co k nám žáci chodí,” prozradil Formánek.

Jak se tedy jednotliví žáci připravují? Zeptali jsme se přímo jich. Deváťák Lukáš prozradil, na co se při přípravách soustředil. „Připravujeme se na přijímačky tak, že si vše doma procvičujeme. Učitelé nám dělají kroužky zkoušení na přijímačky, kde si zkoušíme testy Cermatu z minulých let. Já si také zkusil přijímačky nanečisto v nedalekém městě,” vysvětlil Lukáš.

Psali jsme již:

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Tohle jsou základní školy na Orlicku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Deváťačka Anastázie upozornila na důležitost doučování. „Já se připravuji především s panem učitelem Formánkem během doučování z matematiky. Doma si pak zkouším testy z Cermatu a také z učebnic, které jsme dostali na pomoc k přijímačkám,” prozradila žákyně.

Možnost doučování a přípravy na přijímačky je u místního učitele matematiky samozřejmostí. „Nemám problém s doučováním. Je důležité, že za mnou dítě přijde samo. To znamená, že se to učit chce. Když jim to domlouvá rodič, to moc rád nemám,” vysvětlil Formánek.

S žáky se na tyto důležité testy připravuje svědomitě. Podle Formánka dítě musí vědět, co ho čeká. Na jakou úroveň se má připravit. Upozornil, že příprava nezačíná až v 9. třídě. „Od 8. třídy s žáky probírám možnosti výběru další školy. Často se to jasně profiluje,” vysvětlil matematikář.

Jak se tedy konkrétně připravují?

„Máme malou písemku každou hodinu. Žákovi to neumožní, aby lelkoval. Hned se to projeví. Musí pracovat systematicky,” vysvětlil Formánek.

Zdroj: Martin Alt

Takový systém ale ne každému vyhovuje, jak prozradil starosta. „Některým rodičům se to nelíbí. Zdá se jim to náročné. Zpětná vazba od bývalých žáků ale ukazuje, že následně nemají na středních školách problém,” popsal práci starosta Skalický.

Ředitelka školy vysvětlila klady a zápory ohledně takové četnosti písemek. „Je to diskutabilní. Když je písemných prací málo, může se stát, že se známky nepovedou. Pokud je ale škála známek větší, i celková známka je lepší,” sdělila svůj pohled na věc ředitelka Prokopová.

Učitel matematiky Formánek si za tímto systémem stojí. „Chceme, aby žák byl konkurenceschopný na střední škole. Je za tím tvrdá práce. Není to o tom, že to jenom někde nakoukají,” vysvětlil Formánek.

Všichni se ale shodují na tom, že žákům ani učitelům pečlivost a důkladná práce nevadí. Pochvalují si totiž atmosféru a chuť do spolupráce na škole. „Jsme malá škola a máme výbornou školní kulturu. Od žáků nemáme téměř žádný přestupek. Žáci dávají při hodinách pozor, pracují. Téměř u nás neřešíme, že by učiteli nevěnovali pozornost,” sdělila ředitelka školy.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole
VIZUALIZACE: Eurovia postaví i dálniční tunel u Vysokého Mýta, potvrdilo ŘSD

Starosta obce s názorem souhlasil. „Tuto školu jsem také vychodil a už za nás byla atmosféra školy dobrá. Je to dáno historicky. Všichni se zde znají a důkazem toho je společná pracovitost, dodal starosta Skalický.

Vedení školy má z úspěchů svých svěřenců radost. „Velmi si vážím tohoto výsledku. Je to díky dobré práci pedagogů a chuti našich žáků, být dobří a úspěšní. Jsem pyšná, že těchto výsledků dosahujeme,” svěřila své pocity Ředitelka školy ve Výprachticích Romana Prokopová.

Stejně tak si úspěšné práce na místní škole váží starosta obce Výprachtice Luděk Skalický. „Moji osobu, jako zástupce zřizovatele, samozřejmě velmi těší tyto výsledky. Jsem rád, že jsme toho dosáhli společně, jak obec, škola, tak žáci. O to více je to lepší, že se jedná o průměr za posledních 5 let. Budu si přát, aby nám to i nadále vydrželo,” sdělil starosta.

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních matematických úlohách se žákům ze ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou v oblasti “Číslo a početní operace, dělitelnost“ (zvládlo 86,30 % žáků) a v „převodu jednotek“ (78,79 %), naopak problémy jim dělají otázky na „lineární rovnice a soustavu rovnic“ (19,30 %).

Stará smrčina na Pradědu.
433letý smrk. Nejstarší stromy na Králickém Sněžníku pamatují třicetiletou válku

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.

Co jde a nejde žákům ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice u přijímaček z matematiky?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Co jde a nejde žákům ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice u přijímaček z matematiky?

Kategorie otázek          % dobře vyřešených úkolů

Číslo a početní operace, dělitelnost       86,30

Převody jednotek                                    78,79

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla    63,60

Přímá, nepřímá úměrnost                        56,36

Slovní úlohy na číselné obory, rovnice    49,47

Výrazy s proměnnou                                47,37

Počítání s mnohočleny                             45,09

Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy    43,57

Poměr, mapa                                             20,45

Lineární rovnice, soustavy rovnic              19,30

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat