Současně se školami se zde prezentovalo 12 významných zaměstnavatelů okresu, u kterých vystavující školy realizují odborný výcvik svých žáků a tak návštěvníci obdrželi kompletní informace o provázanosti požadovaných oborů a nabídky studia.
Součástí přehlídky byla i možnost si vyzkoušet řemeslné dovednosti a manuální zručnost na strojích pro opracování dřeva, kovů, plastů, například práce s frézkou, hoblovačkou, vrtačkou a moderní svářecí technikou. Svůj um zde představili kuchaři, cukráři a barmani, kteří připravili ochutnávku nápojů, kávy a cukrovinek. Nápaditost a kreativitu předvedli studenti oborů kosmetiky a kadeřnice a rovněž zahradnických oborů v podobě aranžování květinových vazeb.
Ale nejen žáci základních škol a jejich rodiče byli návštěvníky této přehlídky. Ta byla určena i široké veřejnosti, neboť celoživotnímu vzdělávání je v současné době věnována nemalá pozornost. Školy se proměňují v centra celoživotního vzdělávání, a tak měly na této akci příležitost prezentovat své nabídky vzdělávání i pro dospělou populaci.
Poradci Úřadu práce ČR pomohli návštěvníkům v rozhodování při výběru vhodného povolání a s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Zároveň jim poskytli i podrobné informace o rekvalifikačních kurzech a dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.
„Jedná se o důležitý krok v životě mladých lidí a tato akce má být nápomocna pro jejich rozhodování při volbě oboru studia. Je to příležitost, kdy se mohli nejen žáci, ale i jejich rodiče, kteří hrají nezastupitelnou roli při tomto rozhodování, seznámit na jednom místě s nabídkami jednotlivých škol a porovnat si je. Zároveň i vize regionálních zaměstnavatelů o budoucí pracovní síle může ovlivnit jejich budoucí rozhodování," dodává ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Ústí nad Orlicí Vladimíra Lesenská. (zr)