Více o případu čtěte zde.

Ve Třebové došlo ke třem útokům psů. Navíc v lokalitě s vysokou frekvencí pěších i cyklistů. Podobná situace může nastat kdekoli. Kdo a co pro tyto lidi, a jestli vůbec, může udělat?
Krajský úřad Pardubického kraje může z hlediska výkonu přenesené působnosti posuzovat vámi popsané skutečnosti pouze s vazbou na zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. Nutno uvést, že kompetence z tohoto zákona vykonávají obce s rozšířenou působností (ORP), krajský úřad má pouze pravomoc přezkoumávat rozhodnutí vydávané ORP. Zákon na ochranu zvířat proti týrání neřeší bezpečnost občanů, toto je úkolem jiných orgánů, zejména policie, případně postihu za porušení obecně závazné vyhlášky města, pokud tuto problematiku řeší.
Majitel psů se proti rozhodnutí města odvolal. V jakém rozmezí se sankce za nezabezpečení psa proti úniku pohybují?
Krajský úřad v současné době vede správní řízení ve věci odvolání proti udělení sankce za únik zvířete. Rozhodnutí o odvolání předpokládáme vydat do 10. července. Sankci za únik zvířete lze pro fyzické osoby uložit do výše 50 tisíc korun.
Je pravomocí některé instituce, např. krajské veterinární správy, majiteli psy odebrat, aby se řešila příčina, a ne jen následky?
Kompetenci odebrat zvíře má ORP, vždy však pouze na návrh krajské veterinární správy. Odebrání zvířete je z hlediska uvedeného zákona možné pouze v případě, že je prokázáno opakované týrání nebo vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete. Z důvodu úniku zvířete není v zákoně možnost zvíře odebrat. Zákon je koncipován především s ohledem na ochranu zvířat.