"Pět základních škol v Pardubickém kraji, jejichž žáci se umístili na předních příčkách v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, potvrdilo svou spolupráci s Fakultou chemicko–technologickou. Základní školy se staly 'fakultními školami'," uvedla proděkanka Fakulty chemicko - technologické Lucie Stříbrná.

Cílem užší spolupráce je zvyšovat zájem žáků o chemii a technické obory. Vybrané školy budou moci pravidelně navštěvovat demonstrační laboratoř a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti v oblasti chemie. "Stejně tak budeme jejich aktivity podporovány při přípravě na jednotlivá kola soutěží s chemickou tematikou.

Fakulta podepsala memoranda se školami:

ZŠ Polabiny 3, npor. Eliáše, Pardubice

ZŠ Studánka, Pardubic

ZŠ U Školek, Litomyšl

ZŠ Školní nám., Chrudim

ZŠ Cerekvice nad Loučnou