Orlický deník přináší projekt Starosti (nových) starostů, který čtenářům postupně představuje nejvyšší radní v jednotlivých městech okresu.
V České Třebové do křesla starosty na příští čtyři roky znovu usedne Jaroslav Zedník, kterému jsme položili několik otázek.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Protože jsem ve funkci už osm let, tak pro mne není prvních ani posledních kroků. Je to kontinuální navázání na práci a dlouhodobé rozvojové programy v našem městě, které se snažíme plnit dlouhodobě.

Které projekty chcete připravovat, ev. ve kterých budete pokračovat?
Jasnou prioritou je vytvořit podmínky ke vzniku největší investice v podnikání, a to vybudování kontejnerového logistického centra firmy METRANS tak, abychom zajistili více pracovních míst. Dále chceme v příštím roce zahájit výstavbu nového muzea a postavit nový sběrný dvůr. Připravit si projektové dokumentace a stavební povolení na vybudování druhé etapy dostavby sportovního centra „Na Skále“ a parku Benátky.

Jméno: Jaroslav Zedník
Datum narození: 27. 3. 1962
Rodinný stav: rozvedený
Původní povolání: vrchní mistr přípravny v textilním závodu Perla, jednatel Eko Bi, s. r. o.
Politická strana: BEZPP, zvolený za Nestraníci s podporou TOP 09

Je nějaký projekt z minulého volebního období, jenž považujete za nejúspěšnější?
Podle mne je nejúspěšnější projekt, a nejen za poslední volební období, vybudování multifunkčního dopravního terminálu na náměstí Jana Pernera. Pokud jde o tento projekt, připravoval a realizoval se asi 5 let.

Je naopak něco, co se podle vás v minulém volebním období nedařilo a chtěl byste to napravit?
Nemohu říct, že by se něco zásadně nedařilo. Ale je potřeba na tomto místě podotknout, že město Česká Třebová (ohledně jako všechna města) bojuje s nedostatkem finančních zdrojů. Kdybychom měli dostatek vlastních finančních zdrojů, určitě bychom ještě více investovali finanční prostředky do chodníků a komunikací.