„Je možné, že v budoucnu budeme areálem provádět i veřejnost, ale návštěvníci se budou muset předem registrovat. Přeci jen jde o zařízení armády a prostory nemocnice neumožňují provádění velkých skupin lidí,“ komentoval velký zájem i laické veřejnosti ředitel zařízení podplukovník Michal Kroča.

Speciální nemocnice v Těchoníně byla vybudována z předválečných kasáren, od 70. let tu probíhal výzkum infekčních chorob. Po událostech ze září 2001 bylo rozhodnuto zařízení modernizovat na centrum ochrany před biologickými hrozbami, zejména zvlášť rizikovými chorobami jako ebola, SARS nebo antrax. Nemocnice je ve stálé pohotovosti a nyní spolupracuje i se zdravotními pojišťovnami a složkami Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje a celé České republiky.

Poslední den otevřených dveří se konal v sobotu 20. října. Účastnilo se ho asi pětadvacet zájemců o vstup do aktivních záloh, přednáška o jejich působení byla součástí prohlídky. „Naši lékaři běžně vykonávají praxi a stáže ve fakultních nemocnicích nebo ve Vojenské nemocnici v Praze, v Těchoníně tráví asi týden z měsíce. Léčení případných pacientů by probíhalo jako všude jinde, to, co náš zdravotnický personál musí na místě nacvičovat, je práce v úplně jiných podmínkách,“ popisuje ředitel Centra biologické ochrany. Pracovníci nemocnice mají k dispozici různé ochranné prostředky podle míry rizika a musí se mimo jiné naučit pracovat ve třech vrstvách rukavic, ve skafandru se stálým přetlakem a komunikací pouze přes vysílačku a podobně.

Základním požadavkem je neohrozit zdravotníky a nedopustit přenos infekce mimo budovu. Při prohlídce se návštěvníci mohli seznámit s několikastupňovým systémem ochrany, speciálními stavebními materiály a uzpůsobenými prostory. V budově nemocnice je udržován vzhledem k okolí nižší tlak, proto nedojde k žádnému přenosu infekce mimo kontrolovaný prostor. Za pozornost stojí celý systém vzduchotechniky, čištění odpadních vod i speciální spalovna.

„Roční náklady na provoz centra jsou řádově srovnatelné s ročními provozními náklady na jednu helikoptéru. Pro Českou republiku to je v dnešním světě neocenitelné zařízení, které nemá obdobu ani v sousedních státech jako Polsko, Slovensko nebo Rakousko,“ zdůraznil podplukovník Michal Kroča.