Třebovice – Adventní odpoledne má v Třebovici již pětiletou tradici a tento rok jsme do adventu vstoupili první adventní nedělí 30. listopadu v 15 hodin. Vše bylo o to slavnostnější, že jsme advent zahajovali v nově opraveném kostele sv. Jiří, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a ještě voněl novotou. Do adventních příprav bylo zapojeno mnoho složek od obecního úřadu počínaje, přes ředitelství Mateřské školy a Základní školy Třebovice, sbor dobrovolných hasičů, klub seniorů a dobrovolníky apod. 

Po zahájení adventního odpoledne a úvodním slovu pana starosty Libora Gremlici a pana děkana Miloše Kolovratníka, následovalo uvedení do adventu v podání Miloše Kolovratníka včetně žehnání adventních věnců. Poté nás potěšily svým vystoupením děti z Mateřské školy a Základní školy Třebovice pod vedením paní ředitelky Soni Provazníkové a jejích kolegyní. Zhlédli jsme do adventu zapadající povídku „Vánoční strom chudých dětí" od F. M. Dostojevského zakončenou písní Vánoční Jakuba Smolíka a písní Haleluja, kterou zazpívala Dana Stránská. Na závěr nás svým zpěvem potěšil pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí, pod vedením sbormistra pana Františka Mikeše. Zaznělo zde dvanáct krásných písní, přes písně české od B. Smetany, J. A. Komenského, A. V. Michny, adventní, vánoční, rytmické, latinské a na závěr zazněla píseň Gloria od E. Douši.  I v naší obci má adventní koncert rozměr ještě hlubší, jelikož myslíme i na ty, kteří potřebují pomoc. Advent je také o lásce, solidaritě a pomoci lidem v nouzi a snažíme se k tomu vést děti již od mateřské školy.

Po ukončení vystoupení v kostele na přítomné čekal adventní stromek splněných přání, na kterém byla zavěšena přáníčka od maminek a děti z azylového domu v Koclířově. Velké díky za rozebrání všech přáníček. Na zahřátí bylo pro všechny přítomné připraveno teplé občerstvení, horký punč a grog v centru společenského života včetně prodeje výrobků ze školní dílny.
Díky vám bylo rovněž na dobrovolném vstupném a z prodeje klobás a punče vybráno 5 175 Kč, které budou použity v rámci projektu adopce na dálku pro naší adoptovanou holčičku Sumitru z Indie.

Velice bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k opravě kostela, dále všem účinkujícím, pořadatelům, všem kteří se podíleli na přípravě, ale hlavně všem přítomným lidem, kteří přišli a zaplnili celý kostel.  Ještě jednou velké díky za vaši přízeň a náklonnost. S přáním příjemného prožití adventu a přicházejících Vánoc Dušan Stolarik, Třebovice