Náklady odhadují na milion korun

Lanškroun chce čerpat prostředky z programu ministerstva pro místní rozvoj, který podporuje regeneraci panelových sídlišť. Zastupitelstvo  souhlasilo i s podmínkou, která je u tohoto dotačního titulu, a to minimálně třicetiprocentní spoluúčastí města na celkových nákladech. Ty se  předpokládají ve výši jeden milion korun, spoluúčast města by byla  300 tisíc korun.
Regenerace sídliště Dvorské Lány má pokračovat čtvrtou etapou. „Cílem regenerace je hlavně zkvalitnění a zpříjemnění života obyvatel této lokality,“ konstatovala starostka města Stanislava Švarcová.
Během čtvrté etapy má být ozdravena nevyhovující zeleň a vysazena nová na celé ploše sídliště. „Nová kompozice zeleně by měla být především funkční a navržená s ohledem na jednoduchost následné údržby. Zeleň chrání prostor před prachem, hlukem, převládajícími větry, poskytuje stín v parných letních dnech,“ říká o projektu zahradní architektka Hana Hanyšová. Odstraněno má být 38 listnatých a pět kusů jehličnatých dřevin a nově vysázeno 72 listnatých, 12 jehličnatých dřevin a 60 listnatých keřů.

Bez kácení stromů to nepůjde

Na sídlišti Dvorské Lány je poměrně velké množství zeleně. Nejčetněji zastoupenými druhy jsou javory, jasan, lípa, smrk, borovice a vrba. Jejich stáří je různé. Rozmístění zeleně bylo cílené, a tak až na několik výjimek dřeviny nekolidují s provozem nebo nestíní  okna obytných domů.
„Přesto se ani zde nelze obejít bez kácení několika stromů. K sanaci jsou navrženy především stromy staré, ohrožující svým zdravotním stavem bezpečnost prostoru a dále dřeviny vysázené příliš hustě,“ dodávají autoři projektu. Záměr počítá také s prořezáváním některých stromů, řezy mají odlehčit korunám, díky nim zmizí suché a nízko položené větve, které překáží v provozu.