Snahou vedení školy je zkvalitnit a zpestřit estetickou výchovu, a to kromě výtvarné výchovy také v předmětu pracovní činnosti. Proto škola z vlastních zdrojů zaplatila opravu podlahy, vymalování místnosti a vybavila učebnu speciálními stolky. Vedení chce koupit ještě zařízení na výrobu keramiky a nabídnout žákům určitý nadstandard, aby byl co nejlépe naplňován „rámcový vzdělávací plán“, jímž se škola řídí. Ten nese název Dílna lidskosti. Škola se tedy obrátila na veřejnost, rodiče a příznivce, aby v rámci svých možností finančně přispěli a podpořili projekt speciální učebny.

Zájemci si budou moci prostory učebny i prohlédnout. Až bude dokončeno vybavování učebny, vedení školy má v úmyslu nabídnout volnou kapacitu k užívání i dalším zájemcům.

Dnes se ve škole koná den otevřených dveří, zájemci mohou navštívit objekt školy v Žerotínově ulici i družinu a první stupeň ZŠ ve staré budově školy. Akce bude spojena s prodejní výstavou knih, výstavou učebnic a žákovských prací.

PETRA SOUKUPOVÁ