Výsledek připravování této akce po všech stránkách se již brzy projeví v životě města. Od 1. září totiž začnou platit v praxi některé úpravy, které budou muset vzít na vědomí motoristé, cyklisté i chodci. Zmizí totiž všechny dopravní značky upravující přednost v jízdě, řidiči začnou uplatňovat „pravidlo pravé ruky“.

Prostor bez značek vymezí ulice Generála Svatoně, Jiráskova a Prokopa Velikého, bude se tedy jednat o střední část sídliště, který je značně frekventovaná. Několik měsíců budou na změny upozorňovat nápadné tabule s varovným textem „Pozor, změna přednosti v jízdě!“ Zároveň nebude možné přehlédnout vodorovné dopravní značení na vozovkách: bílý pruh před každou křižovatkou ulic. Město si od nového opatření slibuje zvýšení ohleduplnosti a obezřetnosti všech účastníků městského provozu.

(jko)