Dodavatel nejprve postupně uloží v chodnících podél silnice v ulicích Husova a Hradecká kabelové vedení veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (semaforů). Práce bude provádět po úsecích, vždy mezi nejbližšími křižovatkami.

Stavební úpravy na křižovatkách a přechodech na silnici I/35 začnou koncem srpna. Jde o společný projekt města Vysokého Mýta a Ředitelství silnic a dálnic ČR.