"V souvislosti se stavbou dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta v úseku Vysoké Mýto - Džbánov dojde od 10. ledna 2024 do 30. dubna 2025 z důvodu výstavby mostu k uzavírce okrajové části místní komunikace ulice Prokopa Velikého v úseku od garáží za domy č. p. 786 a 787 po křižovatku s komunikací v Peklovcích. Objízdná trasa nebude stanovena," informovala radnice ve Vysokém Mýtě.

Zákres dopravního omezení – Peklovce:

Zákres dopravního omezení na kraji Vysokého MýtaZákres dopravního omezení na kraji Vysokého MýtaZdroj: Městský úřad Vysoké Mýto
Po dobu uzavírky je stanovená přechodná úprava provozu na komunikacích dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Za organizování a zabezpečení akce je podle radnice zodpovědný dodavatel stavby EUROVIA CS, a.s.

O stavbě vysokomýtského obchvatu se více dočtete zde:

Stavba obchvatu Vysokého Mýta je zahájena, hotovo má být v prosinci roku 2025.
Ještě dva perné roky. Stavba dálničního obchvatu Vysokého Mýta začala