„Pozitivní zprávou pro krajský rozpočet je vysoutěžená částka, která je výrazně nižší oproti předpokládané hodnotě. Zároveň je pozitivum, že se vítězná firma zavázala dokončit stavbu do 114 dní od předání staveniště,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.

Právě poměr ceny a délky trvání opravy byl nejdůležitějším kritériem. „Do výběrového řízení se nám přihlásilo šest subjektů a sdružení. Nabídková cena se pohybovala od 73,3 milionu korun včetně daně až po 103,7 milionu korun včetně daně. Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásili klíčoví dodavatelé, tak je patrné, že se jedná o velmi důležitou a zajímavou stavbu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Psali jsme již:

Modernizací prošla celá trasa kolem obce Ostrov a Rudoltice až po kruhovou křižovatku v centru Lanškrouna. Při přípravě se navíc kraj s vedením města rozhodl, že v úseku od kruhového objezdu v Lanškrouně směrem na Skuhrov bude položen takzvaný tichý asfalt. Jeho smyslem je snížení hlučnosti provozu.

Podle náměstka pro dopravu Michala Kortyše bude stavba splňovat nejpřísnější parametry. „Stejně jako v případě prvního úseku dojde ke kompletní modernizaci, která spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky, úpravě šířkového uspořádání s rozšířením v zatáčkách a s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Myslíme také na modernizaci mostních objektů, autobusových zálivů a zastávek pro větší bezpečnost vystupujících a nastupujících cestujících,“ řekl náměstek Michal Kortyš.

V loňském roce kraj dokončil modernizaci zhruba 11 kilometrů dlouhého úseku z Lanškrouna do Skuhrova za téměř 150 milionů korun. Navazující etapa má být technologicky jednodušší, protože první úsek prochází složitým terénem a překonává Třebovské stěny. „Právě tady byla silnice nejvíce poničena a nutně potřebovala lepší založení v podkladových vrstvách, rozšíření a také celkovou obnovu,“ uvedl před časem Netolický.

Modernizací prošla celá trasa kolem obce Ostrov a Rudoltice až po kruhovou křižovatku v centru Lanškrouna. Při přípravě se navíc kraj s vedením města rozhodl, že v úseku od kruhového objezdu v Lanškrouně směrem na Skuhrov bude položen takzvaný tichý asfalt. Jeho smyslem je snížení hlučnosti provozu.

Na opravu celého úseku silnice II/315 z Ústí nad Orlicí do Lanškrouna kraj získal dotace z Evropské unie. „Spolufinancování z evropských zdrojů je nastaveno ve výši 85 procent z uznatelných nákladů stavby. Pokud připočteme cenově velmi příznivý výsledek výběrového řízení, tak se jedná o výraznou podporu krajského rozpočtu,“ popsal krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Ušetřené peníze se budou hodit. Komplikují se totiž práce na opravě silnice v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň, kde se sesunul břeh nedaleko Tiché Orlice. Pardubický kraj proto vypsal nové výběrové řízení, ve kterém počítá s částkou okolo 55 milionů korun. Další sesuv je u Běstovic u Chocně.