Žáci studijních a učebních oborů autotronik, mechanik opravář motorových vozidel, karosář a autolakýrník absolvovali během tří dnů náročné úkoly z teorie i praxe autoopravárenství. Nejúspěšnějšími zástupci Pardubického kraje byli žáci Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Automechanik Michal Bezruč obsadil v ostré konkurenci vynikající druhé místo v republikovém finále a v mezinárodním česko-sloven-ském finále vybojoval pěknou čtvrtou příčku.

Jan Ridl svými znalostmi diagnostiky a získanými dovednostmi dosáhl na výborné třetí místo v republikovém finále autotroniků. Obor autotronik není bohužel na Slovensku vyučován, takže mezinárodní finále se nekonalo. Další zástupce automobilní školy z Ústí nad Orlicí karosář Jaroslav Vyčichl obsadil v republikovém finále pěkné šesté místo a do mezinárodního kola se neprobojoval. Všichni zúčastnění svými výkony potvrdili, že byli dobře připraveni a probojovali se na přední příčky, stejně jako jejich starší spolužáci v minulých letech.

Úspěchy žáků Střední školy automobilní z Ústí nad Orlicí byly za pardubický region doplněny výsledky automechanika Tomáše Adámka ze SŠ automobilní Holice (5. místo) a autolakýrníka Michala Pravce z ISŠt Vysoké Mýto (4. místo).

Velké poděkování patří všem za výbornou reprezentaci Pardubického kraje i škol a přejeme další úspěchy, jak při zakončení studia, tak v osobním a pracovním životě.

Účast v tak významné soutěži bude jistě velkým přínosem pro jejich osobní rozvoj.

Ing. Karel Beran, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí