„Pro babičky a dědečky si žáci připravili zveršované pásmo příběhu narození Ježíše Krista, které bylo doplněno o řadu známých i méně známých vánočních koled a písní," informovala o předvánoční akci ředitelka Základní školy Sopotnice Helena Korábová. Se školáky si na závěr programu zazpívali i klienti domova, pro které byla návštěva příjemným oživením adventu. Jak podotkla ředitelka školy, návštěva byla pro žáky velkým emotivním zážitkem. „Řada z nich má své babičky a dědy ještě v aktivním věku a uvědomění si, že někteří staří lidé již nikoho nemají a potřebují pomoc druhých v nich zanechalo hluboký dojem, který byl o to silnější, že i oni mohli svým malým dílem přispět ke zpestření jejich života a navození krásné předvánoční atmosféry," dodala Helena Korábová.