Na VI. ročníku literární soutěže městské knihovny žáci základních a středních škol vybírají ze dvou témat. České století je vyhlášeno u příležitosti významného výročí České republiky 1918 - 2018. Soutěžící zde mohou reflektovat to, co považují za nejdůležitější pro dané období.

Ve volném tématu Neměnil bych… se mohou žáci inspirovat místem či dobou, ve které žijí nebo se zaměřit na události, které je každodenně ovlivňují.

Dům dětí a mládeže Damián navíc vyzval žáky základních a středních škol, aby nakreslili poštovní známku ke 100. výročí vyhlášení republiky. Ztvárnit mohou vše, co se týká české státnosti, státu, země, prezidentů, symbolů, krajin.

Soutěž knihovny končí 30. dubna a Damián ukončí příjem přihlášek 12. května. Vyhodnocení se uskuteční v květnu a červnu.   (ik, kol)