Dne 23. března jsme se učili zábavně. V budově školní družiny jsme měli možnost zhlédnout ukázky řemesel spojených s velikonočními zvyky. Někteří z nás měli možnost vyzkoušet si pletení pomlázky, dále barvení, voskování a háčkování vajíček. Viděli jsme, jak krásné velikonoční dekorace se dají vytvořit z čerstvého proutí a přírodních materiálů. Krajkářky ze ZUŠ Žamberk předváděly paličkování. SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk nám připravila ukázky zdobení perníků a zpracování dřeva. I my jsme mohli přiložit ruku k dílu a obojí si hned vyzkoušet.

Naslouchali jsme podrobnému vyprávění paní Šulcové ze žamberského muzea o velikonočních tradicích. Naše pozvání na velikonoční dopoledne přijali předškoláci z MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek a MŠ Helvíkovice. Pro ně jsme měli připravený i malý bonus - keramickou dílnu. Děkujeme všem, kteří se na akci „Poznáváme řemesla“ podíleli. Užili jsme si to.

Žáci a učitelé vítali jaro.

Žáci a učitelé ze ZŠ 28. října 581 Žamberk