Nejmodernější průmyslovkou v hradeckém kraji se pyšní Rychnov nad Kněžnou. Předloni skončila druhá etapa její rozsáhlé rekonstrukce a modernizace, díky níž se žákům otevřela nová hala s novým strojovým vybavením. Za poslední rok se tu však moc nepotkali. Od pondělí se to změní.

Učitelé a jejich žáci se přitom snažili využívat i individuálních konzultací, které byly možné od března.

"V okamžiku, kdy se tato možnost otevřela, šli jsme do toho. Učili jsme jeden na jednoho na dílnách. Zájem o individuální konzultace, i když ne u všech, byl. S problémem chybějící praxe se potýkají všechny učební obory, samozřejmě hlavně technické - automechanici, autolakýrníci. U operátorů - logistiků se třeba dá něco něco dělat on-line, ale praktický výcvik to také nenahradí," říká ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou Dana Havranová.

Na pondělní zahájení praktické výuky je škola připravená, učitelé se však ještě předtím musí "popasovat" s jednou nepříjemností - novým druhem antigenních testů, které dostali a na něž nebyli doposud zvyklí.

Jak oni, tak jejich žáci mají za sebou náročné měsíce a týdny a další je čekají. Na zohledňování vzniklého deficitu nebude při závěrečných zkouškách prostor.

Přijímací zkoušky

Na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Rychnově nad Kněžnou byl letos největší zájem uchazečů o obor autotronik. A právě na tento obor se uskuteční jediné přijímací zkoušky - 3. a 4. května. "Ředitelé mohli rozhodnout, že přijímací zkoušky budou pouze na ty obory, u nichž máme převis uchazečů. U nás to letos vyšlo na autotronika. Profese jako autoelektrikář, autotronic budou teď hodně považované, protože budou v automobilovém průmyslu chybět," míní ředitelka školy Dana Havranová.

Na druhé straně o obor kominík, který rychnovská průmyslovka nabízí jako jediná škola v kraji, byl zájem minimální. "Do oboru se nám přihlásil jediný uchazeč," prozradila ředitelka. Otevřít třídu pro jednoho žáka se tu v příštím školním roce nechystají.

"Máme jednotné zadání, samozřejmě jsme k tomu přistupovali individuálně, víme, co jsme odučili a co méně. Ministr nám dal možnost, že učni budou skládat místo tří zkoušek jen dvě. Mohli jsem si vybrat, jestli půjdeme do ústní nebo písemné části. K té povinné praktické pro všechny jsme zvolili ústní. Závěrečné zkoušky máme v červnu, takže v příštích týdnech budeme dohánět, co se dá. Navíc v květnu jsou maturity a pak přijdou ještě absolutoria na vyšší odborné škole. Toto všechno teď musíme stihnout," upozorňuje Dana Havranová.

Vyučující přitom stále netuší, s čím mohou počítat do konce školního roku. "Zatím poběží jen prezenční praktická výuka a nevíme, jestli se nám do teoretické výuky ještě v letošním školním roce vrátí nižší ročníky. Také u nich jsou zatím povoleny pouze konzultace maximálně po šesti," dodává ředitelka rychnovské průmyslovky.

Ať už individuálních konzultací či poslední týden možnosti konzultací po šesti lidech ve skupině využívali i žáci Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce, a to v maximální míře. Na obnovu praktické výuky se tu těší.

"Deficit v praktické výuce se týká všech našich učebních oborů - obráběčů kovů, nástrojařů, strojních mechaniků a klempířů. Změnili jsme nyní trochu i rozvrh, abychom jim hodiny praxe přidali. Mohli jsme si to dovolit, protože především u třeťáků nemusíme mít v druhém pololetí všechny, řekněme, všeobecné a doprovodné předměty," vysvětluje zástupkyně ředitele Podorlického vzdělávacího centra Milena Vilímková.

Návrat praxe pak uvítají i studenti maturitní oborů, pro něž je také důležitá. "Programátoři CNC sice mohou udělat program u počítače, ale musí to umět také vyzkoušet v praxi, vyrobit, a to jim chybí. I u robotiků chceme, aby si programy vytvořili a znalosti si ověřili přímo na robotickém pracovišti," podotýká zástupkyně ředitele.

Žáky posledních ročníků Podorlického vzdělávacího centra nyní čeká perná příprava na závěrečné zkoušky.

"Z rozsahu toho, co musejí umět, aby šli do praxe nebo pokračovali ve studiu na vysoké škole, si nedovolíme slevit," zdůrazňuje Milena Vilímková. "Využili jsme toho, co jsme mohli, u učebních oborů budeme dělat pouze písemnou část a praktickou závěrečnou zkoušku a u maturitních ročníků nejsou písemky. Nicméně u dobrovolné ústní části z češtiny a angličtiny se nám někteří studenti hlásí. Jsou to ti, kteří uvažují o studiu na vysoké škole," dodává.