V nevlídném počasí přelomu letošního podzimu a zimy v Dolních Boříkovicích probíhaly práce na restaurování významných drobných sakrálních objektů.

PORUŠENÁ STATIKA

Socha svatého Jana Nepomuckého je pozdně barokní kamenná světecká socha z druhé poloviny 18. století a představuje hodnotný doklad regionální kamenosochařské tvorby. Podle vedoucího odboru výstavby a technické správy majetku na králické radnici Petra Venzary si zásah vyžádala porušená statika památky. „Kořenový systém stromu, který vedle rostl, narušoval její základ," vysvětlil. „Pískovec byl také v minulosti ošetřen nevhodným nátěrem, který mohl být příčinou degradace kamene. Nicméně se pod touto vrstvou podrobnými průzkumy podařilo zjistit původní barevné pojednání sochy a polychromie je v tuto chvíli skvostně obnovena." Celkové náklady na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého činí zhruba sto tisíc korun a zcela je hradí město Králíky.

SLOUP POŠKODIL STROM

Náročnější byla oprava sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice. Jedná se o malebnou a řemeslně velmi dobře provedenou ukázku kamenicko-sochařské tvorby provinční dílny z období kolem roku 1800. V létě před dvaceti lety, při bouřce s větrnou smrští, na dílo spadl jírovec, a tím došlo k masivní devastaci památky. „Podstavec sousoší na místě v Boříkovicích bylo v takovém stavu, že v roce 2011 proběhla aktivita směřující ke zrušení památkové ochrany. Navíc nebyla přesně známa místa deponování dalších částí sousoší. K tomuto administrativnímu kroku však nedošlo," uvedl Petr Venzara. „Naopak se před třemi lety začalo s vyhledáváním a inventarizací dochovaných fragmentů díla. Na jejich postupném zdařilém zkompletování se podílí několik okolností, ale určitě bych vyzdvihl ´ochranářství´ místního občana a patriota Oty Janečka, který ani po sedmnácti letech neztratil přehled o uložení jednotlivých částí."

Po vypracování restaurátorského průzkumu a záměru se začalo intenzivně pracovat na restaurování, opět z peněžních prostředků vlastníka – města Králíky za přispění státu reprezentovaného ministerstvem kultury a také Pardubického kraje. Práce, podobně jako u předchozí památky, zaštiťoval a prováděl Aleš Košvanec, restaurátor z Chrudimska. Celkové náklady na komplexní obnovu památky dosáhnou částky čtyři sta tisíc korun, a to kvůli jejímu nálezovému stavu, kdy některé sošky už nesnesou další vystavení povětrnostním vlivům, proto bylo rozhodnuto o vytvoření jejich kopií tradiční řemeslnou technikou, tedy sekáním.

Vzhledem k počasí, které od října na Králicku panuje, proběhnou finální restaurátorské a dokončovací práce na jaře roku 2017. Tradiční prvky naší krajiny, kulturní dědictví po předchozích generacích horalů, budou pak v dobré kondici opět připraveny čelit osudu po další desítky let.