Soutěže se účastnily pětičlenné týmy záchranářů – velitel a čtyři záchranáři. Celkem bylo přihlášeno devět týmů.

"Soutěžilo se v první pomoci a záchraně osob z vody a břehů. Osoby bylo nutno vyhledat v terénu, provést základní ošetření a transport pomocí motorového člunu. Soutěžící museli zvládnout techniku jízdy s motorovým člunem nebo záchranným plavidlem a předat zkušenosti mezi jednotlivými skupinami v záchranářské činnosti," přiblížila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Během závodu se jednotlivým týmům měřil čas, sledována byla odbornost zásahu a za nesplnění úkolů se udělovaly trestné body. První místo, tedy zlatou medaili si domů odvezl tým HZS Chrudim, stříbro získalo HZS Přerov a třetí místo náleží družstvu HZS Žamberk.

Závodníci museli zvládnout projet na vodní hladině člunem slalom, který byl sestaven ze čtyř bójek v řadě za sebou. Po projetí slalomu zajeli nejprve popředu a pak pozadu s člunem do kotviště.

"Na dalším stanovišti museli záchranáři zachránit postiženou osobu z břehu pomocí házecího pytlíku. Další stanoviště bylo zaměřeno na záchranu osoby z vody s podezřením na poranění páteře. V reálném životě se jedná o jeden z nejčastějších úrazů při skákání do neznámé vody," uvedla Horáková.

Záchrana a naložení postiženého do člunu muselo být provedeno šetrně a s maximální ohleduplností, a také s pomůckami na fixaci páteře, které muselo mít každé družstvo ve výbavě. Na dalším stanovišti soutěžící předvedli ovládání záchranného plavidla, raftu.

Každý tým předvedl taky kardiopulmonální resuscitaci s pomocí AED.

"Kardiopulmonální resuscitace je metoda, jejíž pomocí oddalujeme klinickou smrt a zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do kardiopulmonální resuscitace řadíme nepřímou srdeční masáž a plicní ventilaci," přiblížila mluvčí.

Všichni řešili stejnou situaci. Postižený člověk byl v bezvědomí, nedýchal, nekrvácel, bez úrazu a po tonutí. Na dalším stanovišti bylo simulováno ošetření postiženého a následný transport ke stanovišti zdravotnické záchranné služby.