Kdo by měl zájem proškolit se do té míry, aby mohl jako záchranář dohlížet na bazény a přírodní vody u nás včetně Pastvin, může kontaktovat VZS na tel. čísle 605263834 nebo přijít na nábor nových záchranářů. Uskuteční se v bazénu v České Třebové 5. ledna 2017 v době od 18 do 19.30 hodin. Těm, co dorazí, vodní záchranáři ukáží průřez ze své činnosti.
O nárocích, které jsou kladeny na vodní záchranáře, a o jejich působení v Pastvinách jsme hovořili s předsedou VZS ČČK Pastviny Oldřichem Houdkem.

Jaké jsou předpoklady pro to, aby se člověk mohl stát vodním záchranářem, musí umět výborně plavat, ovládat první pomoc a tak dále?
V podstatě stačí dobrá fyzická kondice, perfektní zdravotní stav, chuť pomáhat ostatním a vůle se v této problematice zdokonalovat, vše ostatní se naučí. Samozřejmě, že zdravotnické vzdělání, plavecká-sportovní minulost je více jak vítána.

Je práce ve VZS náročná na čas, dá se sladit s jakoukoliv profesí?
Zase je to otázka preferencí a životních priorit. Chci-li být dobrým vodním záchranářem, tak jako v čemkoliv, musím se systematicky vzdělávat a připravovat, nejvíce času zabere pak letní sezona, kdy se slouží na vybraných lokalitách. Stále je to tak, že na služby se musí vybírat dovolené a pak je to při nedostatku záchranářů náročné, také záleží na té či oné lokalitě, jiná vytíženost záchranáře bude na Slapech, Orlíku, Brněnské přehradě, než na menších. Nicméně i na těch menších jste připravená kdykoliv vyjet na zásah, takže nějaké to dovolenkové dovádění nepřipadá v úvahu a není moc lidí, co by takto chtěli trávit dovolenou. Příští rok to bude historicky poprvé, kdy budou sloužící záchranáři na vybraných lokalitách – Pastviny jsou mezi nimi – placeni. Nebude to nic převratného, spíš symbolická částka, ale lepší než nic.

Jsou Pastviny stále hojně navštěvovaným turistickým střediskem, nebo lidé už dávají přednost jinému typu rekreace?
V posledních dvou letech se návštěvnost určitě zvýšila a rekreanti se začínají vracet, také se zlepšila nabídka a kvalita ubytování a rekreačního vyžití obecně. Obec Pastviny za podpory Pardubického kraje připravuje další kroky jak návštěvnost této lokality zvýšit. Potenciál přehrady není ještě zdaleka vyčerpán.

Když nahlédnete do statistik, jaké zásahy patří k nejčastějším?
Dlouhodobě jsou nejčastější úrazy ve spojení s rekreací, jako například po pádu z jízdního kola, řezné rány při kempinku. Díky skalnatému okolí přehrady a nedostatečné nebo žádné obuvi bývají i časté rány na chodidlech.

Kolikačlenný tým musí být, aby byl v sezoně schopen zajistit pravidelný dohled nad přehradou?
Službu konají vždy tři kvalifikovaní záchranáři, zdravotník, řidič motorového člunu, záchranář volná voda, či záchranáři, kteří mají kvalifikaci, která obsahuje vše předešlé tj. záchranář volná voda. A tyto trojice se střídají, většinou po týdnu, ale často je to i po čtrnácti dnech. Takže základní kádr pro služby je kolem 20 až 26 lidí.

Jak dlouho už vlastně působí vodní záchranáři na Pastvinské přehradě, je něco, co by jednou mohlo ohrozit další existenci VZS?
Záchranáři na přehradě slouží 41 let. Tak dramatické to není, nicméně jsou věci, co nám službu a činnost obecně ztěžují. Jednou z nich je letitý problém, že základna, na které sloužíme a kterou záchranáři v sedmdesátých letech v akci „Z" postavili, je majetkem obce, což nám ztěžuje jakoukoliv větší investici. Nemluvě o faktu, že bychom obci Pastviny měli platit nájem 15 tisíc korun, který nám je sice prominut takzvanou kapitalizací nájemného, nicméně stále trvá. Tento problém se snažím s novým panem starostou řešit, už jsme dosáhli prvního úspěchu, že nám nájem z 30 tisíc snížili na 15 tisíc, je to určitý posun vpřed, ale na druhou stranu je to trochu paradox, okolní obce nám naopak na činnost přispívají a mateřská obec… Jinak se podmínky financování, činnosti, vzdělávání a podobně zlepšily, Vodní záchranná služba se v republice transformuje v profesionální organizaci, což pochopitelně klade zvýšené požadavky jak na odbornost záchranáře, tak na vybavení.