První kroky podnikal již za Rakousko-Uherska Okrašlovací spolek, před koncem druhé světové války turisté. Aby hrad nezmizel pod nánosy kamení a hlíny se v posledních letech snaží Spolek pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí.

OPRAVY POKRAČUJÍ

Pracuje se po etapách každý rok. Letos se vykopávaly další závaly ve sklepních místnostech paláce, kde již loni začala oprava klenby. V areálu také pokračuje archeologický výzkum. „Členové spolku demontovali tři roky starý dřevěný přístřešek nad západním palácem, který už překážel archeologům i stavební firmě,“ uvedl předseda spolku Zdeněk Skalický. Opravy prvního patra paláce, ze kterého bude v budoucnu vyhlídka na město, se mohly rozjet naplno. Opravy jsou financovány z rozpočtu města, významnou měrou na ně přispívá také Ministerstvo kultury. Některé akce pak financuje spolek ze svých zdrojů. Získávat sponzory je těžké, v letošním koronavirovém roce o to více.

Práce potrvají ještě řadu let. „Samotné opravy začaly v roce 2013. Pokud se nám za následující dva roky podaří zpřístupnit vyhlídku na západním paláci, bude to velké vítěství spolku i města. My se soustředíme na tuto nejbližší etapu, která potrvá dva až pět let, přijít pak mají další, ale to už je pro nás trochu vzdálenější budoucnost. Odhaduji, že práce na hradě je tak na dvacet, pětadvacet let. Záležet bude na tom, jak se bude dařit shánět finance, zda budou nápady a chuť, zda jako dobrovolníci vydržíme a nevyhoříme, protože této činnosti se věnujeme ve svém volném čase,“ dodává Zdeněk Skalický.

Jako každou nehlídanou památku si zříceninu čas od času vyhlédnou vandalové. Zachránci hradu před časem našli ohořelé svíčky na vršcích opěrného zdiva, kam se někdo vyšplhal. Opravy sklepení hradu pokračují a aby nepřicházely vniveč, bude potřeba zajistit vstup tak, aby už nebylo čtyřiadvacet hodin volně přístupné.

ARCHEOLOGOVÉ V AKCI

Archeologický průzkum v areálu přinesl řadu nálezů. „Zatím největší archeologický výzkum proběhl v roce 2017. Nacházely se věci obvyklé pro hradní lokality, jako je keramika a kovové předměty každodenního užívání – podkovy, přezky, udidla, z části chladných zbraní, nožů, tesáků či šipky ze střel do kuší. Našly se také mince, kousky skleněné výplně oken nebo kousek textilie. Určitou raritou byl nález kapesních kostěných hodinek. Nálezy bychom rádi prezentovali,“ upřesnil předseda spolku. Věci jsou zatím uložené v depozitářích Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Jednou by mohly být vystavené i v malém muzeu, které by mohlo vzniknout po skončení rekonstrukce v brandýském zámku. Spolek je s novým vlastníkem objektu v kontaktu, mají stejný cíl: zachránit zajímavou kulturní památku a zatraktivnit Brandýs nad Orlicí.

Hrad, jehož počátky jsou datovány do poslední čtvrtiny 13. století, v průběhu staletí mnohokrát změnil majitele. V 16. století vlastnil panství Bohuš III. Kostka z Postupic, který dal přednost zámku postavenému přímo ve městě a hrad chátral. Jako pustý byl připomínán už v první polovině 17. století. K poslední změně majitele došlo za první republiky v roce 1931, kdy památku koupilo město Brandýs nad Orlicí.