„Jde o zakázku v režimu Design and Built s novými prvky mezinárodních smluvních podmínek určených pro tunely. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,461 miliardy korun bez DPH,“ uvedl Mátl.

Tunel Homole je dlouho očekávaná stavba na plánovaném úseku dálnice D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem.  Bude se skládat z dvou tubusů v opačných směrech.  Podle Mátla budou tunelové roury mít délku 345 metrů a 450 metrů. Starostové okolních obcí Zámrsk a Vraclav od stavby očekávají zklidnění dopravy.