Nový úsek má být úlevou především pro Vysoké Mýto, přes které denně projíždí více jak 20 tisíc aut. Šest kilometrů dlouhý úsek prochází převážně zemědělskou krajinou a kříží silnice II. a III. třídy, místní komunikace, polní cesty i několik menších vodních toků. Budou tu dvě mimoúrovňové křižovatky, přičemž první z nich bude výpadovkou na chystaný přivaděč z Libchav a Chocni, dále 11 mostů a nadjezdů.

"Stavba délky 5,95 km má stavební povolení v právní moci a je vykoupeno přes 90 % pozemků trvalého záboru. Probíhá archeologický průzkum," uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.

| Video: Youtube

Úsek bude navazovat na taktéž teprve připravovaný úsek dálnice z Ostrova, kde D35 nyní končí, právě k Vysokému Mýtu. Město dálnice mine ze západu, od Džbánova dále povede severním obchvatem Litomyšle a pak v souběhu se stávající státovkou I/35 na Mohelnici. Úsek kolem Mýta by měl být hotový v roce 2026.

Ředitelství silnic a dálnic získalo územní rozhodnutí pro dálnici D35 kolem Mýta na jaře roku 2020, stavební povolení pak vloni v červenci.