Renomovaná akce se letos konala on-line formou 6. listopadu v Kostelci nad Orlicí. Její organizátoři se už cítí s regionem spjati, a tak se rozhodli podpořit nedalekou nemocnici v Ústí nad Orlicí. Na účet Konta Bariéry, které sbírku zaštiťuje, mohou dárci přispět do 20. listopadu. Na účtě se již sešly desítky tisíc korun. Její výtěžek poslouží k nákupu technického vybavení, jež bude využito k podpoře dýchání nemocných s nemocí covid-19. Orlickoústecká nemocnice stojí v první linii, aktuálně jsouv její péči desítky covid-pozitivních pacientů. Nemocnici však chybí už 10 procent lékařů a 20 procent ostatního zdravotního personálu.

„Zvyšující se počet pacientů hospitalizovaných s covidem-19 a složitá personální situace nás bohužel vedou k zastavení veškeré neakutní péče, stop dostaly všechny plánované výkony i operace,“ řekl Karel Kohoutek, náměstek léčebné péče v Orlickoústecké nemocnici. Ta prošla v souvislosti s covid-19 reorganizací, která zasáhla všechna oddělení. Navíc se nemocnice potýká s nedostatečným vybavením – postrádá především plicní ventilátory a další potřebnou přístrojovou techniku. „Jestliže se nám podaří získat díky sbírce další finanční prostředky, určitě je využijeme právě pro nákup chybějící techniky,“ dodal lékař.

Informace o sbírce pro nemocnici v Ústí nad Orlicí jsou na www.kontobariery.cz. Číslo transparentního účtu Konta Bariéry je 17111444/5500 – variabilní symbol 1111.