V budově děkanství v Ústí nad Orlicí bylo připraveno malé občerstvení. Akce se účastnily rodiny s dětmi s mentálním postižením a autismem z východních Čech. Zatímco se dobrovolníci starali o děti, rodiče mohli získat informace o výroční zprávě, připravovaných akcích o. s. PAS v roce 2012, využít poradenství speciálního pedagoga, prohlédnout si fotografie z již uskutečněných akcí.
Programem provázel moderátor Filip Novotný. Všechny zúčastněné bavil kreslením Jan Honza Lušovský, hádalo se, soutěžilo se o ceny, tancovalo se. I přes nepřízeň počasí a zvýšenou nemocnost dětí se akce vydařila.
V sobotu 31. 3. od 14 do 17 hodin se připravuje na děkanství v Ústí nad Orlicí oslava mezinárodního dne autismu – takzvaný Dětský den v modrém. Na děti čekají soutěže za jejichž splnění dostanou malou odměnu.  (zp)