„Vycházíme tak vstříc častým dotazům veřejnosti na možnost platit vstupenky a předplatné platební kartou,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

V informačním centru města lze také v předprodeji zakoupit vstupenky na akce pořádané místními spolky a sdruženími, jako jsou například plesy, akce divadelního spolku Vicena, spolku Spousti, Českého červeného kříže apod. Předprodej vstupenek na akce komerčních pořadatelů lze získat na internetových portálech nebo v místních cestovních kancelářích.