Souběžně s Cihelnou 2014 (s bojovými ukázkami na ploše mezi pěchotním srubem K–S 14 „U cihelny" a dělostřeleckou tvrzí Hůrka) se bude konat také vojensko-historická akce ve Vojenském muzeu Lichkov – pěchotním srubu K-S 32. V sobotu od 10. hodiny dopolední zde bude bohatým programem s tematickými ukázkami, při nichž se představí i repliky obrněných vozidel, připomenuta tradice přezvědných oddílů československé armády od dob legionářů přes meziválečnou čs. brannou moc až po zahraniční odboj.