„Samozřejmě finanční odměna bude určena na další zkvalitnění nakládání s odpady,“ uvedl místostarosta Miloš Smola, který se předávání cen zúčastnil společně s radním Oldřichem Strnadem.

Soutěž hodnotí, jak města nakládají s komunálním odpadem, klíčovým kritériem je pak tříděný sběr.