Letošní akce bude zaměřena na výrobu a zpracování bronzu a návštěvníci se mohou těšit nejen na prohlídky technologických dílen, ale i na komentované programy, tematická vystoupení nebo soutěžní klání dřevorubců. Zájemci si v pravěké převlékárně vyzkouší dobové oděvy našich předků a pro nejmenší budou připraveny dětské aktivity. Atmosféru osady doplní živá zvířata, živá hudba a na závěr se každý návštěvník bude moci posilnit v místní hodovní síni. Akce se koná od 13 do 19 hodin.
„V letošním roce jsme se rozhodli spojit festival s výrobou bronzu, jehož vynález byl klíčový pro celý další vývoj pravěku. Návštěvníci tak budou mít možnost dozvědět se, jak naši předci vyráběli bronz," uvádí za pořadatele David Kosák Maršálek.

pravěká osada Křivolík u České Třebové
25. 6. od 13 hodin
Festival živého pravěku spojený s oslavami letního slunovratu13.00 Začátek festivalu
14.00 Ozvěny lovu i boje: Vyprávění o zbraních napříč pravěkem
14.30 Bronz: Ukázka tavby bronzu
15.00 Sekeromlat: Turnaj pravěkých dřevorubců
Byla bronzová sekera lepší, než kamenná? A jak na tom byla v porovnání se sekerou železnou? To v souboji předvedou odhodlaní pravěcí dřevorubci.
16.00 Bronz: Ukázka tavby bronzu
16.30 Od tyglíku po korálek: O počátcích sklářství
18.00 Tanec Slunce: Rituální zakončení slunovratu