Všechny práce, které se postupně dotknou dvanácti míst na území města, by měly skončit v závěru listopadu příštího roku. Práce na hřbitově se týkají vzrostlých stromů ve střední části prostoru: jde o skácení, ošetření a pozdější náhradní výsadbu nových dřevin.

Tady je důležitá snaha obnovit hlavní stromořadí, které bylo kdysi vysázeno do tvaru kříže. Na místě se vysadí postupně 49 javorů mléčů jako náhrada za skácené přestárlé dřeviny. Na obvodu hřbitova rostou také vzrostlé stromy, ty zůstanou většinou zachovány. Kulové jasany se skácí ve stromořadí v ulici Kpt. Poplera, kde se místo nich objeví hlohy, jež mají úzkou korunu.

Obnova zeleně se letos týká také Hradecké ulice, Jungmannových sadů a parku Otmara Vaňorného na stejnojmenném náměstí (v blízkosti chrámu sv. Vavřince). Tady jako první padla minulý týden stará lípa, již velmi proschlá. Místo ní začne brzy vyrůstat nová lipka. Ve zmíněném parku se objeví ti, kteří zajišťují ošetřování městské veřejné zeleně, ještě několikrát, zásahy tady budou pokračovat.

(jko)