Na oslavu císaře Franze Josefa I. bylo v době jeho vlády vybudováno v Rakousko – Uhersku, potažmo i v českých zemích nesčetně památníků a soch. Se změnou režimu a vyhlášením republiky došlo ale k jejich masivnímu a povinnému rušení. Toto bylo ustanoveno i v zákoně na ochranu republiky, §26 a při jeho nedodržení hrozila pokuta 10 000 Kč, vězení do 3 měsíců nebo obojí.

Jen shodou velkých náhod se na Orlickoústecku do dnešních dob zachovaly dva památníky, upomínky na tohoto mocnáře. Oba jsou připomínkou 60. výročí jeho panování.

DODNES SE DOCHOVALY DVA PAMÁTNÍKY
První z nich je v damníkovských lesích, poblíž studánky Nad Damníkovskou hájovnou, kam byl nově instalován Lesy ČR v roce 2013. Do té doby ležel zapomenutý a vyvrácený v příkopu u cesty, poblíž jeho původní rozvalené kamenné mohyly. Okolo památníku bylo v době jeho vybudování zasazeno 6 javorů za každých 10 let panování, což je i vytesáno německým nápisem na pomníčku – KAISER AHORNE, LX. Jähr., Reg.Jubil., 2.Dez. MCMVIII – Císařské javory, 60 let panování, 2. pros. 1908. I když zde není konkrétní jméno, že se jedná o císaře Franze Josefa I., je dle datování evidentní. Památník nechal vybudovat lichtenštejnský lesnický personál na území knížecích lesů z vděčnosti svému císaři.

Druhý památník se nachází před bývalou farou v obci Horní Dobrouč. Na desce tohoto pomníku je jméno císaře a letopočet 1848 – 1908 (60 let jeho panování). Tento pomník zde byl údajně vybudován na počest císaře, který tato místa navštívil v roce 1894 při velkých vojenských manévrech. V okolí Lanškrouna se bojových cvičení tehdy zúčastnilo nepředstavitelných 67 000 vojáků.

Po vzniku Československa došlo pouze k odstranění pamětní desky. Byla ukryta ve sklepě sousedního domu a téměř zapomenuta. Po několikerém pokusu o zcizení či odstranění pomníku, došlo k jeho obnově a následně osazení desky dle původní podoby. Petr Vomáčka