Psal se rok 1976, když si Miloslav Dušek koupil za peníze z brigády první filmovou kameru a také promítačku. A o dvacet let později se rozhodl spustit projekt s názvem Brandýský video-občasník. „Netušil jsem, kolik bude mít pokračování a ejhle,“ vysvětlil s úsměvem Dušek, když veřejnosti představoval už padesátý díl. „Je to velké číslo, za kterým jsou spousty hodin příprav, natáčení a finálních úprav,“ dodal.

Brandýský video-občasník vznikl z toho důvodu, že ve městě nebyla a není kabelová televize. V prozatím 50 dílech se objevilo téměř 800 různých příspěvků. Do nich získal Miloslav Dušek historické záznamy z let 1926, 1927, 1929, 1934, 1951 a filmy ze šedesátých let, kdy v Brandýse působil Filmový kroužek ZK Karosa. Osobně zachytil také velkou povodeň v roce 1997, natočil prezidenta v místním Rehabilitačním ústavu, ministra kultury i oslavy výročí vzniku města. Zvěčnil také Brandýské mámení, školní lyžařské zájezdy. „Myslím si, že právě tyto příspěvky budou cennou přílohou městské kroniky,“ podotkl. Filmařský koníček si Miloslav Dušek osvojil díky rodinnému prostředí. Později se snažil točit hraná díla, ale nejvíce ho vždy bavily dokumenty. „Těším se z každého povedeného záběru, z každé natočené významné historické události. Za ta léta jich bylo požehnaně,“ popsal.

Natáčení se Dušek věnoval od útlého věku jako amatér. „Pocit, že zachytím něco, co už za pár let tady být nemusí, mě popoháněl neustále vpřed. No a když se podařil nějaký hezký záběr, třeba z přírody, tak to byla ta pomyslná třešnička na dortu,“ popsal a dodal, že je rád, že právě tyto záběry po něm zůstanou a budou uchovány pro další generace.

Slavnostní představení 50. video-občasníku Miloslav Dušek představil veřejnosti na začátku června. Zde se slova ujal majitel zámku Pavel Skalický a také ředitelka rehabilitačního ústavu Světlana Jeřábková. Starosta Petr Řehák pak Duškovi předal pamětní destičku s poděkováním.