Už druhé ocenění

Cena je udělována za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jablonné nad Orlicí toto ocenění již jednou v minulosti získalo. Loni dostalo Jablonné z programu regenerace městských památkových rezervací a zón od ministerstva kultury na obnovu památek v centru částku ve výši 620 tisíc korun. Samo přispělo na opravy částkou 210 tisíc ze svého rozpočtu a vlastníci nemovitostí vložili do oprav minimálně 340 tisíc korun. Sdružené finance byly použity na opravy kostela sv. Bartoloměje, dvou městských domů a výstavních prostor informačního centra. „Opravy jsou podle určitého klíče financovány ministerstvem kultury, vlastníky objektů a městem. Tento program považuji za jeden z velmi dobrých způsobů, jak financovat obnovu památek, protože se společně podílejí tři subjekty. Doufáme, že program nezanikne, protože pomáhá udržovat centrum v té podobě, v jaké je dnes," dodal jablonský starosta Miroslav Wágner.

Unikátní roubenky

Unikátem Jablonného nad Orlicí jsou roubené měšťanské domy přímo na náměstí. Dřevěná zástavba bývala naprosto běžná na náměstích všech měst, ale v Jablonném se takovéto stavby dochovaly od doby založení na konci 13. století až dodnes. „Malebné městečko v Orlických horách je ´dřevě-nou perlou´ mezi historickými městy v Pardubickém kraji," uvedla náměstkyně hejtmana.
Účast v soutěži historických měst pořádané ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, má v Pardubickém kraji dlouhou tradici. V letech 1994 a 2000 získala města Svitavy a Litomyšl titul historické město roku ČR. Náměstkyně Pernicová popřála všem starostům, aby další prací na obnově svých historických center dosáhli úspěchů, které budou prezentovat také Pardubický kraj jako místo s rozmanitou historií, které stojí za to navštívit. (tz, daf)