Nakladatelství Flétna představí knihy, které vydalo nebo jejichž vydání připravuje. Na pátek je připravený cestovatelský večer, prezentovat se bude například kniha fotografa Orlických hor Josefa Kvičery či učitelek hudby z Poličky. Petr Mazal představí svoji knihu S kolem kolem světa, v sedle ujel neuvěřitelných 27 000 km po čtyřech kontinentech. Připraveny budou dataprojekce, besedy i autogramiády autorů.

V sobotu od 14 hodin budou knižní dny v Říčkách pokračovat odpolednem a večerem s křesťanskou literaturou. Součástí programu bude i mše svatá celebrovaná biskupem Josefem Kajnekem.

V našem bezprostředním okolí žije více mimořádných lidí, o nichž toho mnoho nevíme. Jedním z nich je bezesporu učitel hry na flétnu v poličské Základní umělecké škole, Petr Mazal. Kromě hudby jsou jeho velkou láskou extrémní sportovní výkony. Na jaře 2016 se vrátil ze svého pokusu objet na kole během 300 dnů délku zemského rovníku: cca 40 000 km. Odvážně se pustil do splnění tohoto svého snad ještě více než cestovatelského, tak sportovně exponovaného snu. Nakonec pro mnoho překážek, které se jeho odvážnému plánu postavily do cesty, musel svoji cestu upravit. I tak ale za 150 dnů v sedle ujel neuvěřitelných 27 000 km po čtyřech kontinentech. Jeho expedice se jmenovala S kolem kolem světa a na facebooku ji tehdy s Petrem prožívala velká skupina přátel. Nyní Petru Mazalovi vydalo o jeho cestě stejnojmennou knihu nakladatelství Flétna.

Odvážný cestovatel z Poličky, kterého například můžeme potkat i na Sněžce, kde občas slouží v České poštovně, bude knihu slavnostně prezentovat během Svatomartinských knižních dnů v Orlickém Podhůří - Říčkách v pátek 17. listopadu 2017 od 18.30. Určitě si tuto příležitost, setkat se tváří v tvář s tímto skromným borcem, nenechte ujít, rovněž tak možnost odnést si jeho novou knihu i s autorským podpisem. Třeba se pro někoho bude hodit pod vánočním stromečkem…