Začalo to jedním dokumentem, který před několik týdny přistál rodičům žáků ze Základní školy Bratří Čapků v mailových schránkách. Jednalo se o dodatek školního řádu, který se týkal distanční výuky. Žáci podle něho mají zakázáno používat emotikony v podobě smajlíků či pořizovat záznamy nebo típat obrázky z výuky.

„Pokud by bylo něco podobného zaznamenáno, bude věc bez dalšího interního šetření nahlášena Policii České republiky,“ píše se v dodatku.

Rodičům škola také zakázala přítomnost během distančních hodin bez předchozí konzultace s učitelem. Právě tento bod je jednou z nejvíce kontroverzních pasáží.

„To asi z toho důvodu, aby rodiče neviděli, jak zoufalá je distanční výuka,“ komentovala na facebooku zákaz přítomnosti rodičů Iva Galádová. Takové komentáře na sociálních sítích však rozporovala školní psycholožka ze Základní školy Bratří Čapků s tím, že vše závisí především na dohodě mezi učitelem a žákem, potažmo rodiči.

Navzdory údajnému individuálnímu přístupu však škola vydala dodatek plný represí. A právě to vyvolalo nevoli ze strany znepokojených rodičů dětí, které školu navštěvují. Jedním z nich je tatínek žáka šesté třídy Tomáš Kotyza. Ten podle svých slov chápe náročnost distanční výuky, avšak odmítá restriktivní postup školy, který považuje dokonce za protiprávní. „Skutečnost, že se v uvozujícím e-mailu odvoláváte na schválení dodatku Školskou radou, je samo o sobě obžalobou této instituce a zároveň to poskytuje vyčerpávající informaci o její nezávislosti,“ napsal Kotyza v dopise adresovaném učitelskému sboru.

Návštěva sčítací komisařky
Den sčítacího komisaře: Spočítá rodinné příslušníky a pozdraví ty čtyřnohé

Za naprosto nepřijatelné označuje Kotyza minimálně šest bodů z dvaceti. Kritizuje například ustanovení číslo 4 a 5, která zakazují přítomnost rodiče v on-line výuce.

„Není mi znám žádný zákon, který by upravoval účast rodičů ve výuce,“ vyjádřil se k této části dodatku Kotyza. Komicky pak podle něho působí bod 7, který upravuje přítomnost samotného žáka během distanční výuky. „On-line výuka nemůže být přerušena ze strany žáka (z důvodu typu: omlouvám se - někdo zvoní - jdu otevřít, nemohu - čekám na pošťáka, musím venčit psa, musím pomáhat rodiči, musím v rámci on-line hodiny hlídat sourozence a nemohu se naplno věnovat on-line výuce),“ zní odatek školního řádu. S kontroverzním dodatkem pak písemně nesouhlasily také maminky Martina Rollerová a Lenka Nováková Chudá. Odmítají také bod číslo 10: „Za domácí podmínky, kvalitu připojení a další technickou připravenost k on-line výuce odpovídá zákonný zástupce žáka.“

Kauzy na půdě základní školy v Ústí nad Orlicí si všiml také učitel a psycholog Robert Čapek, který spravuje blog Líný učitel. Právě on otevřel toto téma na svých sociálních sítích. Na základě facebookového příspěvku, ve kterém Čapek kritizoval cestu zákazů a restrikcí, se mu údajně ozvali také další nespokojení rodiče zmíněné školy. Ti však odmítli veřejně vystoupit. „Možná vypadám jako zbabělec, ale vzhledem k předchozím zkušenostem s jejich jednáním mám strach, aby se to nepodepsalo na dítěti,“ napsal Čapkovi jeden z rodičů, který si nepřál být jmenován.

Masarykova chata.
FOTO Z HOR: Oblíbená Masarykova chata slouží turistům již téměř 100 let

Po dodatku přišlo vysvětlení. Neméně pobuřující

Po první vlně nevole se škola pokusila vysvětlit rodičům svůj postup. Zástupce ředitele v něm rodičům vysvětlil, že škola pouze reagovala na předchozí zkušenosti z distanční výuky a dodatkem tak chtěla předcházet některému chování žáků i rodičů. „Problémem byly čím dál častější vstupy některých z vás do on-line komunikace mezi učitelem a jeho žáky. Nevím, jak se díváte na svou práci, ale předpokládám, že by asi většině z vás vadilo, kdyby vám začal do vaší rozdělané práce někdo zasahovat a chtěl ji směrovat jinam, než jak jste to sami měli v úmyslu. Z tohoto důvodu vznikly asi nejvíce kritizované body dodatku. Ale ani ty nemusely vzniknout (podobně jako celý dodatek), kdyby se s prostým vysvětlením, že si takovéto zásahy do vedení výuky vyučující nepřeje, dotyční rodiče smířili a přestali s nimi,“ vysvětlil v dopise zástupce ředitele Petr Knob.

Robert Čapek pak tuto pasáž dopisu komentoval. „Jasně. Škola komanduje rodiče, co a jak smějí nebo nesmějí během výuky ve svých domovech dělat. Co se během několika nepřetržitých hodin dopolední výuky děje v garsonce, když je celé dopoledne výuka, jak se tam všichni plazí pod záběrem kamery a vkleče na zemi vaří oběd, to se mohu jen domýšlet,“ glosoval Líný učitel. Podle něho jsou zásahy, kdy rodič dovysvětluje dítěti látku, možné považovat za týmovou výuku, která je běžná na komunitních nebo alternativních školách. „Tam je rodič často v roli asistenta nebo dokonce vedoucího aktivity i při běžné výuce ve třídě, což si mnozí učitelé české veřejné školy ani neumějí představit. Pro ně je rodič vetřelec, a to i během on-line výuky,“ vysvětil.

Co bude řešit policie?

Dodatek Základní školy Bratří Čapků zakazuje pořizování záznamů z výuky či printscreenů, tedy fotografií obrazovky. Při porušení takového pravidla bude podle školy věc postoupena policii. Robert Čapek však upozornil na to, že neexistuje žádný zákon, který by žákovi zakázal fotit obrázky, které sám využije k učení. „A dokonce i rodič si může nahrávat výuku učitele – včetně osoby – pokud nahrávku nezveřejní, ale využije například k tomu, aby dokladoval vedení školy, jak mizerná výuka je. To není stručné shrnutí Líného učitele, to je stručné shrnutí výborného právníka, kterého Líný učitel zná,“ napsal.

Orlickoústecká nemocnice
Urgent v Ústí jede podle plánu. Nemocnice bude diagnostikovat také původ závratí

A že je celý dodatek protiprávní, si myslí také tatínek Tomáš Kotyza, který celou věc nejen právně konzultoval, ale podal také stížnost k České školní inspekci. Ředitel školy věc odmítl komentovat. „Jediné, co vám k tomu chci říci, je, že ti, kteří s dodatkem nesouhlasí, by měli vyčkat vyjádření České školní inspekce,“ řekl Deníku ředitel Martin Falta.

Podle zástupce ředitele školy Petra Knoba je však řada rodičů, kteří za školou a jejími stanovisky stojí. A názory podporující školní postupy zaznívají i pod facebookovým příspěvkem Roberta Čapka. „Je smutné, že informace, které jsou zde předloženy, jsou vytržené z kontextu a pan Čapek nezná důvod, proč to na naší škole vzniklo,“ napsala třídní učitelka Dana Vacková. A jiný pohled na věc nabízí také maminka Simona Kubíčková, jejíž děti školu navštěvují. „Musím souhlasit s tím, že je dodatek naprosto nešťastně formulován. Po prvním přečtení mi vstávaly vlasy hrůzou, ale jako vše na světě má i toto svůj rub a líc,“ napsala. Podle Kubíčkové mohou učitelé s dodatkem zacházet tak, jak sami uznají za vhodné. Podle ní mělo vedení školy nemálo důvodů k tomu, aby takový dokument vznikl.