Ukládání zdarma

Stavba začne v září letošního roku, hotova má být do května příštího roku. Celkové náklady jsou odhadovány na dvacet milionů korun s tím, že město se na investici bude podílet pěti miliony, zbývajících patnáct milionů pokryje dotace ze zmíněného operačního programu. Nový sběrný dvůr má vzniknout v areálu společnosti Tepvos v Královéhradecké ulici. Jeho součástí bude mj. zastřešená rampa pro shoz odpadu, sklad nebezpečných odpadů nebo 26 kontejnerů a nádob na shromažďování odpadů. Vstupovat se bude pomocí čipů, ukládání separovaného odpadu budou mít obyvatelé Ústí nad Orlicí zdarma.
Starosta Petr Hájek má ze získání dotace radost, završila tříleté úsilí města postavit moderní zařízení na ukládání a třídění odpadu. „Cesta – nejen k získání dotace, ale zejména k vypracování projektu, získání územního souhlasu, vypořádání majetkoprávních vztahů v této lokalitě – nebyla jednoduchá," podotkl Petr Hájek. Podle starostových slov půjde o podobnou investici, jakou už realizovala Česká Třebová.

Třebová si chválí

Českotřebovský sběrný dvůr za 25 milionů korun slouží občanům od konce roku 2011. Patří k nejmodernějším v republice. Odebírá se zde a třídí přes padesát druhů odpadů, vstup je na čip. Podle jednatele společnosti Eko Bi Miloslava Cinka si lidé na čipový systém zvykli a sběrný dvůr je pro město rozhodně přínosem. Obavy, že se lidem nebude chtít odpad vozit až do dvora na Semanínskou ulici a po městě budou vznikat černé skládky, se nepotvrdily. „Stane se, že černá skládka někde vznikne a musíme ji zlikvidovat, ale ty vznikaly i předtím. Nezačaly se masivně objevovat po otevření sběrného dvora. Je to stejné, jak bývalo," uvedl Miloslav Cink.
Chválí jej i místní. „Se sběrným dvorem v České Třebové jsem spokojená. Využívám ho hlavně v létě, v době velkých úklidů," svěřila se jedna z návštěvnic sběrného dvora a dodala: „Kontejnery ve sběrném dvoře jsou přehledně označené, zatím jsem snad neměla věc, která by se tam nedala uložit. Hodně se mi líbí, že tam je i ´charitní´ kontejner na oblečení. Personál ochotně poradí, co kam patří, případně pomůže těžší kusy vynosit z auta. A navíc vážení auta a obsluha na čip je pokaždé skvělý zážitek pro mého syna."