Práce zajišťuje firma Pavel Haupt Letohrad. Firma vyhrála vloni výběrové řízení na zhotovitele. Původně se projekt plánoval na léta 2009 až 2011, má však trochu zpoždění, přesto došlo s firmou k dohodě dokončit vše k 30. listopadu 2011. Důležité bude zachovat zelený prstenec kolem středu města a hradeb, pak ošetřit lipové aleje, jež jsou pro Vysoké Mýto charakteristické. Oživí se veřejná zeleň ve dvanácti vybraných místech, kde rostoucí dřeviny potřebují zásahy: údržbu a ošetření. Celkem 444 vzrostlých stromů projde ošetřovacím procesem, 86 je nutné skácet, vysadí se 94 nové stromy.

Ozdravění i bezpečí


Například ve středu hřbitova se skácejí staré stromy a vysadí 49 nových javorů mléčů, po obvodu však budou většinou dřeviny zachovány. Viditelné úpravy nastanou na náměstí Přemysla Otakara II., kde se práce dotknou šestnácti lip uprostřed rynku. Nápadným počtem stromů se bude firma zabývat v Hradecké ulici: 131 významnými stromy. Celková obnova lipové aleje se navrhla v Litomyšlské ulici: dvacet starých stromů padne, za ně se vysadí dvacet nových dřevin. Náměstí Otmara Vaňorného projde také proměnou: ošetřovatelé se budou u chrámu svatého Vavřince zabývat ozdravěním dvanácti stromů. V místě roste jako velmi významný exemplář pyramidální dub letní. K nejdelším alejím patří stromořadí na Vinici, kde se práce dotknou 105 stromů - skácí se jeden exemplář, vysadí se dva nové. Práce sledují ozdravění prostorů, oživení míst i zvýšení bezpečnosti pro lidi.

„Cena za práce na projektu regenerace přesahuje sumu 3,7 milionu korun, z toho pětaosmdesát procent nákladů by měly pokrýt evropské peníze z Operačního programu Životní prostředí, část zaplatí město. Financování bude průběžné, aby město muselo dát ze svého rozpočtu co nejméně peněz,“ vysvětlila Deníku Veronika Richtrová z vysokomýtské radnice. V souvislosti se stavbou domova důchodců a „Centra sociálních služeb“ se bude postupně město zabývat náhradní zelení za tyto objekty na několika místech ve městě.

(jko)