„S obsazováním do volebních komisí nemáme problémy, strany a hnutí nominují dostatečný počet zástupců,“ informoval tajemník Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí Vladimír Nožka. Méně lidí bylo subjekty delegováno a muselo se doplnit v Letohradu, v Žamberku vypozorovali, že zájem o členství v komisi byl při prezidentských volbách o něco nižší než při volbách do Poslanecké sněmovny. To lze přičíst na vrub časové náročnosti dvoukolových voleb (dvakrát pátek a sobota) a nízkým finančním odměnám, za druhé kolo mají inkasovat členové komisí jen 200 korun.

V Ústí nad Orlicí občas musí vypomoct náhradníci. Podle tajemníka městského úřadu Marcela Klementa totiž opakovaně nastávají problémové situace před začátkem prvního dne voleb, kdy někteří nepochopí, jak složitý je to proces a na poslední chvíli telefonicky oznámí, že se do okrskové komise nedostaví. Někdy ani nezvednou telefon. „Přestože se vždy nakonec náhradníci našli, je jejich hledání velmi komplikované právě z důvodu nedostatku času a vyhovění zákonným podmínkám,“ dodal Marcel Klement.