Choceň čeká na konci listopadu volba nového starosty, ten současný – Ladislav Valtr (ODS) – má být dnes zvolen novým krajským radním zodpovědným za zdravotnictví. „Nějakého bezvládí v Chocni se vůbec neobávám," řekl Deníku, „shledávám totiž hned několik variant plně funkčního personálního řešení. Každý je nahraditelný. Navíc předpokládám, že bude zachována i dosavadní dobrá spolupráce ve vedení naší radnice s tím, že ani já neodcházím úplně. Počítám s mou maximální podporou nového starosty, ale i další osobní pomocí například při sestavování rozpočtu."

Další změna se rýsuje na lanškrounské radnici, krajským radním zodpovědným za školství má být zvolen tamní místostarosta Bohumil Bernášek (ČSSD), který byl 12 let členem krajského výboru pro výchovu a vzdělávání. „Podle programového prohlášení nově vzniklé krajské koalice bude prioritou ve školství rozvoj spolupráce se zaměstnavateli a profesními sdruženími," uvedl. „Důraz bude kladen na rozvoj technického a odborného vzdělávání. Současný nedostatek pracovních sil ovlivňuje negativně nejen průmyslovou výrobu v regionu, ale i jiné oblasti našeho života, například zdravotnictví. Školy by měly hledat cesty, jak tyto nepříznivé trendy zmírnit."

Personální změny budou řešit i na radnici v sousední Litomyšli. Náměstkem hejtmana má být zvolen současný místostarosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS). I on již avizoval, že svůj post opustí. Kortyšovou prioritou bude výstavba dálnice D35. „Důležité pro nás také je, aby se brzy začalo dělat na obchvatu Litomyšle a Vysokého Mýta. Možná dokonce dříve, než začne stavba celého úseku samotné dálnice, protože se mohou objevit komplikace, které zahájení stavby budou oddalovat," prohlásil.

Otázky pro… Ladislava Valtra

Ladislav Valtr.

Zodpovídat budete za zdravotnictví. Jaké jsou vaše cíle či vize?

Dobře si uvědomuji, že krajské zdravotnictví nejsou jen nemocnice, ale tu největší pozornost bude potřeba zamířit právě tam.
Nemocnice PK je už opravdu velká organizace, náročná na manažerské řízení s potřebou dlouhodobější strategie. Proběhla fúze pěti samostatných nemocnic do jednoho subjektu, víceméně však jen ve statutárně-právní úrovni. Nyní je potřeba předložit jasnou koncepci dalšího směrování a celou transformaci dořešit do všech procesů a správného fungování uvnitř i navenek. Vizí je zachování všech stávajících lokací nemocnic akutní lůžkové péče v kraji. Při tom však pravděpodobně přijdou i nepopulární kroky typu přesunu některých oddělení při zájmu o rozvoj jiných oborů v daném místě. Výchozí snahou však určitě zůstává zachování dostupnosti základní zdravotní péče v celém kraji.


Kde vidíte aktuálně největší problém zdravotnictví v kraji?

Zdravotnictví má řadu specifik a problémů v celé naší republice, náš kraj není výjimkou. Ta nedávná lepší čísla sloučených nemocnic v našem kraji totiž trochu souvisela i s před-volebním časem. Brzy se zde mimo jiné projeví dále neudržitelné tlaky na růst mezd a dalších personálních nákladů. Současně nás čekají miliardové, ale potřebné investice, které si vyžádají externí financování nemocnic. To se pak opět nutně promítne i do jejich zvýšených fixních nákladů (jednorázové náklady zprovozňování, odpisy, úroky…). Lze tudíž předpokládat zpětný ekonomický výkyv, navíc v souběhu s kritickým nedostatkem lékařů i dalšího zdravotnického personálu. Zmíněný personální problém pak znamená nejen ty zvýšené náklady za obrovské přesčasy lékařů, ale i rozpor se Zákoníkem práce. Zdravotnictví tedy ani v našem kraji prozatím není dlouhodobě úplně stabilní, a v tom je pro mě výzva.

Otázky pro… Bohumila Bernáška

Bohumil BernášekS jakými problémy se potýká školství?

Těch je opravdu hodně a samozřejmě se nevyhýbají ani našemu kraji. Patří mezi ně úbytek dětí, nezájem žáků vycházejících ze ZŠ o „řemeslo", nízké finanční i společenské hodnocení práce pedagogů, přemíra byrokracie zatěžující učitele a jistě by se v tomto výčtu dalo pokračovat. Je ale nutné zdůraznit, že zde nejsou jenom problémy, ale také výrazná pozitiva. Nesporně mezi ně patří současné zvýšení platů školských pracovníků o cca 8 %, relativně velká stabilita pracovních pozic ve školství, krajské stipendijní programy pro žáky ve vybraných oborech či vzrůstající zájem průmyslových a jiných subjektů o dění v našich školách. Síť středních škol je navíc v Pardubickém kraji již delší dobu stabilizovaná a já jsem přesvědčený, že vedení kraje bude nadále usilovat o to, aby školy měly klid na svoji práci. 


Budete nadále zastávat post místostarosty Lanškrouna, případně kdo vás v této funkci nahradí?

Pokud budu zvolen radním Pardubického kraje, bude se následně lanškrounská radniční koalice zabývat obsazením postu místostarosty.