Na silnici I/35 u Vysokého Mýta na křižovatce se silnicí I/17 vedoucí na Chrudim zahájilo ŘSD v pondělí dne 2. srpna 2021 výstavbu okružní křižovatky v obci Zámrsk, místní část Nová Ves.

"Výstavba je nezbytná z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s výstavbou dálnice D35," uvedlo na svých stránkách.

 Pro účely objížďky bude zbudována provizorní přeložka silnice I/17. Provoz bude probíhat díky etapizaci výstavby, která počítá s výstavbou kruhového objezdu po polovinách. Během výstavby se počítá s přibližně deseti dny, kdy bude provoz přes stavbu řízen kyvadlově praporčíky.

O výstavbě kruháku jsme již psali: 

Podoba nové okružní křižovatky v Zámrsku.
Zámrsk: Nebezpečná křižovatka bude brzy minulostí. Nahradí ji kruhový objezd

Harmonogram oprav:

  • v termínu od 2. 8. 2021 – 8. 8. 2021 – budou probíhat přípravné práce.
  • v termínu od 9. 8. 2021 – 7. 9. 2021 (I. etapa) – bude probíhat výstavba pravé poloviny okružní křižovatky ve směru na Hradec Králové včetně výstavby napojení silnice od Zámrsku, dále bude probíhat výstavba provizorní komunikace.
  • v termínu od 8. 9. 2021 – 17. 10. 2021 (II. etapa) – bude probíhat výstavba levé poloviny okružní křižovatky ve směru na Hradec Králové.
  • "Upozorňujeme, že pro zamezení objíždění stavby po silnicích nižších tříd zejména nákladními automobily budou na okolních komunikacích umístěny značky pro zákaz vjezdu nákladních vozidel. Stavbu kruhového objezdu v hodnotě 59 mil. bez DPH plánujeme zprovoznit do 18. října letošního roku. Jedná se o navazující stavbu k budované dálnici D35 úseku Časy – Ostrov, který plánujeme zprovoznit do konce příštího roku," dodalo ŘSD.