Červené čepice zmizí z mnoha českých nádraží. Správa železniční dopravní cesty po dvou letech dokončila stavbu Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze. Spolu s obdobným pracovištěm v Přerově z něj budou dispečeři řídit provoz na rozhodujících tratích. V Pardubickém kraji zůstanou výpravčí na nádražích v Pardubicích, Brandýse nad Orlicí a České Třebové.

Cílem je postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR. „Do budoucna budeme řídit všechny hlavní tratě v celé republice jen ze dvou centrálních míst. Moravu už teď ovládáme z Přerova. Centrální dispečerské pracoviště v Praze nám umožní rozšířit v dalších letech síť dálkově řízených úseků na celkem 2 200 kilometrů v celých Čechách, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách v okolí Prahy," sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Termín zahájení dálkově řízeného provozu v úseku Česká Třebová – Kolín je 31. července. Do konce srpna bude z Prahy řízen provoz v úseku Olbramovice – Praha-Uhříněves a do konce září na trati Kolín – Kralupy nad Vltavou. Na konci roku bude provoz z Balabenky nepřetržitě řídit 109 traťových dispečerů a 36 operátorů. „Ve velkých železničních uzlech, typu Pardubice, Hradec Králové, Česká Třebová, budou výpravčí stále. O práci nepřijde žádný výpravčí, všem bude nabídnuté přeškolení na dispečera CDP, převod do jiného obvodu, přeřazení do jiné pracovní kategorie či dobrovolný odchod do důchodu, pakliže již dotyčný zaměstnanec dosáhl důchodového věku," uvedl ke změnám mluvčí SŽDC Marek Illiaš.