Chystanou přeložku mezi Chocní a Vysokým Mýtem plánuje kraj vybudovat nejen jako jeden z přivaděčů budované dálnice D35, ale také jako severní obchvat obou měst. Náklady na případnou realizaci činí 1,885 miliardy korun. Pardubický kraj připravil projekt ve dvou variantách, které se liší pouze v lesním zhruba tříkilometrovém úseku.

Délka kratší trasy měří 12,56 kilometrů (červená varianta), delší pak 12,73 kilometrů (modrá varianta).Projekt obchvatu ChocněProjekt obchvatu ChocněZdroj: zdopravy.cz

Začátek přeložky má začít na mimoúrovňové křižovatce Vysoké Mýto – západ a končit bude na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Kraj navíc počítá s celkem sedmi mosty o celkové délce přes jeden kilometr. Nová dokumentace je nyní zveřejněna v registru EIA, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí.

Ze závěru dokumentace v EIA vyplývá, že z hlediska životního prostředí je vhodná delší, tedy modrá varianta.

„Na základě posouzení aktuálního stavu území a aktuálního stavu technického řešení záměru, je možné potvrdit, že záměr ve variantě Modré, při zapracování všech navržených opatření, je přijatelný pro území a je možné jej doporučit k realizaci,“ zhodnotil zpracovatel studie, kterým je HBH Projekt spol, s.r.o. Červenou variantu z důvodů významných negativních vlivů na životní prostředí pak podle dokumentace doporučit nelze.

O výstavbě přivaděčů k D35 se psalo už před více než dvěma roky, moc se ale od té doby nepohnulo:

Mapa přivaděčů k D35Mapa přivaděčů k D35Zdroj: zdopravy.cz, MěÚ Choceň, archivPodle serveru Zdopravy.cz jsou aktuální náklady na kilometr odhadovány na 145,7 milionu korun na kilometr. Podobnou částku stál například úsek dálnice D3 Bošilec–Ševětín, u něhož byla cena 154 milionů korun na jeden kilometr. Peníze na vybudování přeložky ale v krajské pokladně schází. Na všechny přivaděče na Orlickoústecku totiž celkově chybí přes miliardu korun.

„Ta miliarda nám vyvstala dominantně v souvislosti s novým trasováním v oblastech, kde silnice v tuto chvíli není, a pak bude. Objekty v okolí Chocně a Pardubic se prodražují,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Podle Pardubického kraje je ale stavba úseku nezbytná. Dálnice D35 totiž přinese nárůst provozu ve Vysokém Mýtě. „Po zprovoznění dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude nutné pro cesty z Chocně a okolí na dálnici projet centrem Vysokého Mýta směrem k meziúrovňové křižovatce Vysoké Mýto západ nebo k meziúrovňové křižovatce ve Džbánově. Nedojde tedy k žádoucímu odlehčení stávajícího průjezdního úseku silnice I/35,“ vysvětlil kraj v projektové dokumentaci.

Kde však kraj ušetří či sežene potřebné finance, zatím jasné není.